Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pris för bästa effektivitetsgranskning till revisionsmyndigheten i Ghana

Den nationella revisionsmyndigheten i Ghana (Ghana Audit Service) har tilldelats pris för bästa effektivitetsgranskning inom Afrosai-E, organisationen för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande Afrika.

Riksrevisor Helena Lindberg, flankerad av representanter för Ghanas revisionsmyndighet, Elizabeth Ephraim och Mohammed Zakaria Ali.

Syftet med priset, som initierades av Afrosai-E med stöd av Riksrevisionen 2008, är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika och att belysa de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. Som ordförande i prisets internationella bedömningskommitté leder Riksrevisionen arbetet med att utse vinnaren.

Till årets tävling hade rapporter nominerats från Eritrea, Gambia, Ghana, Mauritius, Tanzania och Sudan. Alla bidragen var mycket starka och visar på en ökad kvalitet i effektivitetsgranskningar i regionen.

– Allt fler länder med högkvalitativa granskningar deltar i tävlingen, vilket såklart är väldigt positivt. Effektivitetsrevisionen vid de nationella revisionsmyndigheterna säkerställer insyn och effektiv och ändamålsmässig användning av offentliga resurser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Den oberoende internationella bedömningskommittén utsåg enhälligt Ghana Audit Service till årets vinnare. Vinnarrapporten heter “Provision of flood control drains” och belyser hantering av översvämningar i Ghana. I Ghana, likt många andra länder är denna form av naturkatastrof allt vanligare till följd av klimatförändringar.

– Den vinnande rapporten belyser hela processen, från planering, implementering och hantering av översvämningar i Ghana. Rapporten visar på en ambitiös och kreativ fältstudie och identifierar tydliga brister i genomförandet. Identifieringen av flaskhalsar kan i sin tur leda till förbättringar i hanteringen av översvämningar, säger Jesper Antelius, ordföranden för den internationella bedömningskommittén.

Priset delades ut av riksrevisor Helena Lindberg vid Afrosai-E:s årliga strategiska möte för riksrevisorer i regionen. Granskningsteamet bakom den vinnande rapporten erbjuds ett studiebesök vid Riksrevisionen, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Bakgrund

Riksrevisionen har ett långvarigt samarbete med Afrosai-E, som organiserar nationella revisionsorgan i 26 länder i engelsktalande Afrika. Målet med samarbetet är att stärka den offentliga revisionen i regionen och därmed bidra till bland annat god resursanvändning och fungerande system för ansvarsutkrävande i länderna. Afrosai-E är en underavdelning av Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions), den globala paraplyorganisationen för nationella revisionsorgan som också Riksrevisionen ingår i.

Läs mer

Den vinnande rapporten ”Provision of flood control drains” (på engelska)

Bedömningskommitténs motivering Pdf, 87 kB.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Armenien, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Zimbabwe. Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?