Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Framgångsrikt stöd till revisions­myndigheter i utvecklingsländer

Riksrevisionen har följt upp de senaste fyra årens internationella utvecklingssamarbete. Slutsatsen är att insatserna bidrar till demokratiutveckling, ökad transparens och effektivare myndigheter i ett stort antal länder.

Riksrevisionens foajé med skylt och omslagsbild från resultatrapporten om vårt internationella utvecklingssamarbete.

Ett av Riksrevisionens uppdrag är att bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Syftet är att stödja utvecklingen av oberoende och professionella revisionsorgan i utvecklingsländer, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen har låtit externa aktörer utvärdera verksamheten under perioden 2019–2022, samt kompletterat med egna bedömningar. Rapporten visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl och når sina mål.

Helena Lindberg, porträtt.

– Våra samarbetspartner har varierad utvecklingsnivå, men vi ser tydliga resultat hos samtliga, bland annat i form av ökad kunskap och tydligare processer. Allt fler länder kan därmed bedriva oberoende revision utifrån de internationella standarderna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens verksamhet går främst ut på att stärka samarbetspartners möjligheter till finansiell revison, effektivitetsrevision samt kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

För att öka genomslaget i förändringsarbetet arbetar Riksrevisionen också med att stärka partnernas institutionella kapacitet inom till exempel hr, kommunikation, strategisk planering och ledarskap.

Några axplock ur rapporten på vad arbetet har bidragit till

  • Revisionsmyndigheterna i Kenya, Palestina, Uganda och Zimbabwe har höjt kvaliteten på sina rapporter, vilket lett till ökat genomslag för rekommendationerna.
  • De finansiella granskningarna från revisionsmyndigheterna på Västra Balkan håller högre kvalitet, med kortare och mer läsvänliga rapporter.
  • Revisionsmyndigheterna i Kosovo, Montenegro och Bosnien och Hercegovina har förbättrat sin kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.
  • Revisionsmyndigheterna i Moldavien, Uganda och Zimbabwe har utvecklat sina intranät, och därmed förutsättningarna för revisionen.

Riksrevisionen har identifierat ett antal framgångsfaktorer. Det handlar om att stödet ska vara flexibelt och utgå från partnerns behov, samt vara praktiskt och nära för att insatserna ska kunna vara relevanta och behovsanpassade. Det är också viktigt att arbetet bygger på så kallat samskapande för att partnern ska känna ägarskap, och att det involverar partnerns hela organisation, inklusive ansvariga chefer. Att kombinera regionala och bilaterala insatser ökar ofta möjligheterna till positiva förändringar.

Matilda Jonung, porträtt.

– Dessutom är det viktigt att etablera en förtroendefull relation för att positiva förändringar ska ha en chans att bestå över tid, säger Matilda Jonung, projektledare för rapporten.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Armenien, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Zimbabwe. Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Riksrevisionens internationella arbete

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 06 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?