Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kapaciteten sviktade under flyktingsituationen hösten 2015

Regeringen och svenska myndigheter fullföljde i huvudsak sina uppdrag när flyktingsituationen i Sverige eskalerade under hösten 2015. Men det fanns brister i beredskap, kapacitet och hantering visar Riksrevisionens granskning som publiceras i dag.

Flyktingar väntar på tågstation.

Foto: Migrationsverket, Tomislav Stjepic

Flyktingsituationen under hösten 2015 saknar motsvarighet i Sveriges efterkrigshistoria. Mer än 163 000 asylsökande anlände under ett år, varav hälften kom under en period på endast två månader. Det är dubbelt så många som under kriget i forna Jugoslavien 1992. Av de som kom hösten 2015 var 35 000 ensamkommande barn.

Det var på många sätt en anmärkningsvärd insats av inblandade aktörer att ta emot så många på så kort tid. Riksrevisionens granskning pekar samtidigt på ett antal brister i beredskapen hos ansvariga myndigheter.

– Det handlar bland annat om att få myndigheter hade övat för en så komplex och utdragen händelse, krisorganisationerna var inte alltid anpassade och risk- och sårbarhetsanalyserna var bristfälliga, säger Robert Boije, granskningschef vid Riksrevisionen.

Det fick bland annat till följd att samarbetet mellan de inblandande myndigheterna stundtals var problematiskt. Det fanns heller inte tillräcklig kapacitet för boende och annan viktig samhällsservice för en så utdragen och omfattande situation. I början av november 2015 kunde Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet för alla asylsökande.

– Samhällets beredskap och kapacitet var inte tillräckligt anpassad för den sorts kris om flyktingsituationen utgjorde. I flera avseenden togs vi på sängen och det uppstod risker – särskilt för ensamkommande barn och ungdomar, säger Anders Berg, projektledare vid Riksrevisionen.

Riksrevisionen lämnar en rad rekommendationer till flera olika offentliga aktörer i syfte att underlätta hanteringen i kommande liknande situationer. Bland annat föreslår Riksrevisionen att myndigheterna stärker sin övningsverksamhet och att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna utvecklas. Vidare bör regeringen utreda behovet av ändrade regelverk och myndighetsuppdrag för att öka möjligheterna att i en nödsituation snabbt kunna upprätta tillfälliga evakueringsboenden.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval