Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

De flesta statliga myndigheternas årsredovisningar ger en rättvisande bild

Riksrevisionen har avslutat granskningen av cirka 220 myndigheters årsredovisningar för år 2016. Bedömningen är att merparten av årsredovisningarna i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs.

Rosenbad och riksdagshuset från vattnet.

En central del i Riksrevisionens verksamhet är att granska de statliga myndigheternas årsredovisningar som är ett viktigt underlag för regeringens styrning.

Granskningen av varje myndighet resulterar i bedömningar som lämnas i en revisionsberättelse till regeringen och den berörda myndigheten. När revisorn har något väsentligt att anmärka på lämnas en modifierad revisionsberättelse som beskriver vad som är fel. Riksrevisionen kan också lyfta fram särskilt viktig information i en årsredovisning genom att lämna en så kallad upplysning, som inte är en modifierad revisionsberättelse.

I år har 14 myndigheter och en stiftelse fått en revisionsberättelse med någon form av modifierat uttalande. De flesta av dem har fått en reservation som innebär att Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen, utöver de brister som beskrivs i revisionsberättelsen, i alla väsent­liga avseenden ger en rättvisande bild.

För en myndighet, Statens fastighetsverk, avstår Riksrevisionen från att göra uttalanden, på grund av osäkerhet knuten till en pågående förundersökning. När det gäller Tillväxtverket uttalar sig Riksrevisionen med en avvikande mening. Vid avvikande mening är felen så genomgripande att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild.

För övriga tolv myndigheter och en stiftelse har Riksrevisionen uttalat sig med reservation. Det innebär att det finns väsentliga fel som inte genomgripande, vilket innebär att årsredovisningen i övrigt kan anses ge en rättvisande bild.

För 13 myndigheter har Riksrevisionen lämnat upplysningar i revisionsberättelsen.

Läs mer

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse 2016

Samtliga myndgheters revisionsberättelser

Fakta om årliga revisionen av statliga myndigheter

 

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection