Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionens årliga revision av statliga myndigheter

En central del i Riksrevisionens verksamhet är att granska de statliga myndigheternas årsredovisningar.

För regeringens styrning är det viktigt att:

  • årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk
  • årsredovisningen ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december
  • resultatredovisningen är förenlig med årsredovisningen i övrigt och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet
  • myndigheten har, i alla väsentliga avseenden, använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och tillämpliga föreskrifter
  • det inte har framkommit något som tyder på att ledningen inte har följt förordningen om intern styrning och kontroll

Riksrevisionens granskning resulterar i en bedömning som lämnas i en revisionsberättelse med fem olika uttalanden – ett för var och en av dessa punkter. Revisionsberättelsen lämnas till regeringen och den berörda myndigheten.

När revisorn har något att anmärka på lämnas en modifierad revisionsberättelse med ett specifikt uttalande om vad som inte stämmer. Riksrevisionen kan också lyfta fram särskilt viktig information i en årsredovisning genom att lämna en så kallad upplysning. En revisionsberättelse som innehåller en upplysning är inte en modifierad revisionsberättelse.

Uppdaterad: 05 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection