Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2017

Riksrevisionens granskningar bidrar till förbättringar i den statliga verksamheten. Det visar den årliga uppföljningen av vad som hänt med anledning av våra granskningar.

Riksrevisionens kontor på Nybrogatan i Stockholm.

Riksrevisionens visar i sin årliga uppföljningsrapport vad som har hänt med anledning av granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen och modifierade revisionsberättelser från den årliga revisionen. Den generella bilden är att effektivitetsrevisionen tydligt bidrar till förbättringar i den statliga verksamheten. Samtidigt kan konstateras att problem ibland kvarstår efter flera år. När det gäller den årliga revisionen vidtar de myndigheter som har fått en modifierad revisionsberättelse oftast relevanta åtgärder för att korrigera de felaktigheter som Riksrevisionen har påpekat.

I årets rapport finns flera exempel på att åtgärder vidtagits och att statliga verksamheter effektiviserats:

Staten på spelmarknaden

Granskningsrapporten Staten på spelmarknaden – når man målen? (RiR 2012:15) har enligt de granskade organisationerna varit till nytta genom att peka på vikten av att tydliggöra ansvar och roller för statens aktörer på spelmarknaden. Flera viktiga åtgärder har också genomförts efter rapporten. Till exempel har spellagstiftningen förändrats i riktning mot fler spelansvarsåtgärder och mer måttfull marknadsföring. Svenska Spel har också infört en obligatorisk registrering av kundernas spel i syfte att förbättra kundernas egen kontroll av sitt spelande.

Läs mer om granskningen

Skattekontroll

I granskningsrapporten Skattekontroll – en fråga om förtroende för offentlig förvaltning (RiR 2013:12) rekommenderades regeringen att se över reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster för statliga myndigheter. Översynen resulterade i att reglerna för uttagsbeskattning ändrades den 1 januari 2016.

Läs mer om granskningen

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval