Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen föreslår förbättringar i pensionssystemets årsredovisning

Pensionsmyndighetens redovisning av pensionssystemet är i stort ändamålsenlig men riskanalyserna bör förbättras. Det visar Riksrevisionens granskningsrapport som publiceras

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling – den så kallade Orange rapport – för år 2015. Granskningen visar att redovisningen i Orange rapport i stort är ändamålsenlig, men att det finns ett antal områden där förbättringar kan göras. Bland annat skulle redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen i Orange rapport så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bland annat föreslår Riksrevisionen att redovisningen av pensionssystemet tar större hänsyn till rådande konjunkturläge och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection