Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen kritiserar ersättningssystemet för mottagande av asylsökande och nyanlända

Statens system för att ersätta kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända är dyrt, omodernt och onödigt krångligt. I granskningsrapporten som publiceras idag föreslår Riksrevisionen att systemet förenklas, förtydligas och att kostnaderna följs upp.

Staten ersätter via Migrationsverket kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar. Under 2016 fick kommunerna drygt 20 miljarder kronor i ersättning för asylsökande, och ca 12 miljarder kronor i ersättning för nyanlända.

Riksrevisionen konstaterar i sin senaste granskning att systemet innehåller en rad brister. Bland annat finns det otydligheter när det gäller ersättningsystemets syfte, och regeringen har bara en fragmentarisk bild av kommunernas verkliga kostnader. Dessutom är systemet dyrt att administrera.

– Under 2016 sysselsatte hanteringen av ansökningarna från kommunerna ungefär 620 årsarbetskrafter till en uppskattad kostnad av drygt 300 miljoner kronor – för att flytta pengar mellan Migrationsverket och kommunerna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Under 2016 fick Migrationsverket knappt 190 000 ansökningar om ersättning. Att Migrationsverket saknar digitaliserade rutiner för detta (så kallade e-tjänster) och därmed fick samtliga ansökningar via vanlig postgång, bedöms bidra till de höga kostnaderna.

Riksrevisionens granskning visar också att ersättningssystemet framstår som omotiverat detaljerat och att flera ersättningar kan betalas ut utan ansökningsförfarande eller som schablonersättningar.

– Regeringen har redan beslutat om förenklingar av ersättningarna för ensamkommande barn och unga men även övriga delar av systemet kan förenklas, säger projektledare Anton Ringström.

Riksrevisionen föreslår i sina rekommendationer att ersättningssystemets syfte förtydligas och att kommunernas kostnader följs upp.

Riksrevisionen anser dessutom att Migrationsverket bör prioritera sitt arbete med att effektivisera handläggningen och förenkla ansökningsförfarandet, bland annat genom att införa e-tjänst.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval