Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tanzania vinner pris för bästa effektivitetsgranskning

Tanzanias nationella revisionsmyndighet tog i dag emot 2016 års pris för bästa effektivitetsgranskning inom AFROSAI-E, den sub-regionala organisationen för nationella revisionsmyndigheter i det engelsktalande Afrika. Priset stöds och organiseras av Riksrevisionen.

Priset för bästa effektivitetsgranskningsrapport har utdelats sedan 2008. Årets vinnande rapport är skriven av January K. Kikunda, Asnath Mugassa och Yuster Salala vid National Audit Office of Tanzania (NAOT) och granskar ämnet "Hygienkontroll i köttproduktionsprocesser", vilket är en viktig fråga för allmänheten i Tanzania.

"En effektivitetsgranskning av tydligt värde för parlamentet"

Juryn består av revisorer från de nationella revisionsmyndigheterna i Storbritannien, Nederländerna, Norge och Sverige. Den har analyserat de nominerade rapporterna utifrån kvalitetskriterierna i de internationella riktlinjerna för effektivitetsrevision, och konstaterar att vinnarrapporten är mycket väldisponerad och välarbetad.

Juryn konstaterar att det vinnande granskningsteamet har presenterat en rapport som omfattar hela ansvarskedjan, och där granskningens avgränsning, syfte, metod, iakttagelser och slutsatser stämmer väl överens.

Iakttagelserna är tydliga och baseras på revisionsbevis i form av lämpliga kvantitativa data, utmärkt användning av fysiska observationer och jämförelser. Allmän statistik och forskning har också använts för att verifiera iakttagelserna. Enligt juryn utgör rapporten ett gott analytiskt försök att identifiera orsaker till problem, till exempel intressekonflikter på lokal nivå.

Juryn sammanfattar att rapporten är en övertygande effektivitetsgranskning med en analytisk ansats utifrån regelefterlevnad, förstärkt av extern expertis. Rapporten är, anser juryn, av tydligt värde för parlamentet.

Tredje gången som NAO Tanzania vinner

NAOT nominerade två av sina effektivitetsgranskningar till priset för bästa effektivitetsgranskningsrapport 2016, och de tävlade mot fem andra rapporter från de nationella revisionsmyndigheterna i Kenya, Mauritius och Uganda. Juryn konstaterar att de sju nominerade rapporterna, som alla godkänts utifrån tävlingens antagningskrav, visar att kvaliteten på rapporterna har förbättrats över tid. Därför hade juryn en större utmaning i år än tidigare att utse den bästa rapporten, men var helt enig i beslutet.

Vinnaren tillkännagavs idag av Magnus Lindell, chef för den Internationella verksamheten vid Riksrevisionen, vid AFROSAI-Es styrelsemöte i Nairobi, Kenya. Magnus Lindell gratulerade NAO Tanzania till denna tredje vinst av The Prize, och underströk det mod och den hängivenhet som ligger bakom NAO Tanzanias återkommande nomineringar.

Priset består av ett studiebesök till Riksrevisionen för granskningsteamet, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Ta del av den vinnande rapporten

Juryns kommentarer

Bakgrund

AFROSAI-E initierade 2008 utdelandet av The Prize med stöd av Riksrevisionen. Syftet med priset är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika, liksom att belysa de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. The Prize har bidragit till ökat utbyte av kunskap och erfarenheter i regionen, liksom främjat jämförelse och spridning av god praxis inom effektivitetsrevision.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval