Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen kritiserar brister i redovisningen av skatteutgifter

I sitt arbete med att besluta om statens budget prioriterar riksdagen mellan olika utgifter. I dessa prioriteringar ska riksdagen även väga in statens skatteutgifter. Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av skatteutgifter och föreslår ett antal förbättringsåtgärder.

Bunt papper.

Foto: Melpomente – Stock.adobe.com

Skatteutgifter är egentligen uteblivna inkomster till följd av olika skattelättnader – till exempel ROT-avdraget – och under 2016 uppgick de till totalt 183 miljarder kronor, eller drygt 15 procent av statens samlade utgifter.

Det är regeringen som redovisar skatteutgifterna till riksdagen. Redovisningen regleras i budgetlagen, och riksdagen har vid flera tillfällen givit uttryck för att den ska göras så att skatteutgifterna på ett tydligt sätt kan prövas som andra utgifter.

Riksrevisionen har undersökt om regeringens redovisning av skatteutgifterna görs i linje med vad riksdagen uttryckt. Granskningen visar att skatteutgifterna inte redovisas så tydligt att de kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

– I vissa fall saknas prognoser om skatteutgifternas förväntade storlek, i andra fall saknas det uppgifter om hur prognoserna ändras över tid, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

– I de allra flesta fall ingår dessutom inte skatteutgifterna i resultatredovisningen vilket gör det svårt för riksdagen att utläsa hur de bidrar till målen för respektive utgiftsområde, säger projektledare Peter Johansson.

Riksrevisionen understryker i sin granskning vikten av att utveckla redovisningen av skatteutgifterna så att de i större utsträckning kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection