Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning fungerar och om den motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Resultatet av granskningen visar att utbildningen ger ungefär lika bra effekt över hela landet.

Ung praktikant i verkstadsmiljö.

Foto: Westend61

Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning som ska öka människors möjligheter att få arbete, samt underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft med lämplig kompetens.

Förra året deltog ungefär 35 000 personer i utbildningen till en kostnad på knappt 1,7 miljarder kronor.

Det har sedan tidigare funnits tecken på stora skillnader i hur väl utbildningen lever upp till sina mål i olika delar av Sverige. Till exempel konstaterade Riksrevisionen i en rapport från 2015 att det fanns regionala skillnader i hur väl utbildningen motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan, och Statskontoret efterfrågade 2012 en förbättrad anpassning av utbildningen till regional efterfrågan på arbetskraft.

Riksrevisionens senaste granskning visar dock att det endast finns små skillnader i hur väl utbildningen fungerar i olika delar av Sverige.

– Resultaten tyder på att Arbetsförmedlingen, trots stora regionala variationer när det gäller de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna, har lyckats genomföra åtgärden på ett sätt som kommer hela landet tillgodo, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

I snitt är det sju procentenheter fler bland dem som genomgått utbildningen som efter två år har en arbetsinkomst på över 40 000 kronor per år, än bland dem som inte deltagit i utbildningen. På riksnivå är det en försämring av resultatet med två procentenheter sedan 2008, vilket andra studier redan visat. Vad försämringen beror på besvaras inte av Riksrevisionens granskning.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection