Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Större nytta kan dras av internationella ekonomiska rekommendationer till Sverige

I granskningsrapporten som publiceras idag efterfrågar Riksrevisionen tydligare information till riksdagen om varför Sverige inte följer vissa ekonomiska rekommendationer, som vi får av internationella granskande organisationer som EU, IMF och OECD.

Flaggor utanför EU-parlamentet.

Foto: A2010 Rolf Haid

EU, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) analyserar regelbundet Sveriges och andra länders ekonomier. Som ett resultat av analysen får varje land ett antal ekonomiska rekommendationer. De är inte bindande, men betraktas som viktiga instrument för att skapa ansvarsfull ekonomisk politik och nå gemensamma mål.

Riksrevisionen har i samarbete med revisionsmyndigheterna i fem andra EU-länder kartlagt rekommendationerna under perioden 2011–2015. Granskningen visar att regeringen till stor del har följt rekommendationerna, men att rapporteringen till riksdagen om varför den valt att inte göra det i vissa fall kan förbättras.

– I flera fall har regeringen inte lämnat några skäl till varför den inte delar EU:s bedömning om specifika åtgärdsförslag. Riksrevisionens bedömning är att regeringen kan öka nyttan av det arbete som ligger bakom rekommendationerna genom att på ett tydligare och mer konsekvent sätt redovisa sin syn på EU:s åtgärdsförslag, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen anser dessutom att regeringen borde ha behandlat rekommendationer från IMF och OECD i budgetpropositionerna – bland annat mot bakgrund av att Sverige är medlemsland i båda organisationerna.

– I ett internationellt sammanhang tillmäts dessa rekommendationer stor betydelse och i grunden har regeringen samma syn på dem som på rekommendationerna från EU. Det är därför naturligt att riksdagens ledamöter också får information om vad regeringen tycker om IMF:s och OECD:s syn på hur riskerna för svensk ekonomi ska hanteras, säger Bengt Lewin, projektledare för den genomförda granskningen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?