Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Försämrad matchning på arbetsmarknaden beror inte främst på vilka som söker jobb

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb har försämrats stadigt de senaste åren. Riksrevisionen kan nu visa att den metod som har använts för att analysera utvecklingen inte har varit ändamålsenlig. Detta riskerar i sin tur att leda till felaktiga slutsatser om vilka insatser som bör prioriteras.

Arbetssökande på väg ut från Arbetsförmedlingen.

Foto: Jessica Gow/TT

Flera studier har visat att matchningen på den svenska arbetsmarknaden har försämrats de senaste åren, i synnerhet efter finanskrisen. Förbättrad matchning är därför en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter.

Enligt tidigare studier, och Arbetsförmedlingens egna analyser, beror den försämrade match­ningen i stor utsträckning på att gruppen arbetssökande har förändrats – och i ökande utsträck­ning består av personer med bland annat låg utbildningsnivå, hög ålder, utrikes bakgrund och nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar.

Riksrevisionens nya granskning visar dock att endast en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras med den så kallade individsammansätt­ningen. Huvuddelen av försämringen är ännu så länge oförklarad.

– Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att göra fördjupade analyser av försämringarna av matchningen, och att då använda en analysmetod som är bättre lämpad.

Riksrevisionens egna analyser visar också att skillnaden mellan förhållandevis väletablerade grupper och så kallade utsatta grupper när det gäller chansen att få jobb har minskat de senaste åren, tvärt emot vad Arbetsförmedlingens analyser hittills sagt.

– Eftersom försämringen i matchningen till den största delen beror på något annat än man tidigare trott bör myndigheten överväga att i större utsträckning fokusera på att undersöka varför förhållandevis väletablerade grupper fått försämrad jobbchans, säger Nikolay Angelov, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar dessutom Arbetsförmedlingen att överväga att utreda vilken typ av arbeten som är lediga i dag jämfört med tidigare – samt hur dessa relaterar till kompetensen bland de arbetssökande – för att öka möjligheterna till förståelse för den försämrade matchningens orsaker.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection