Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen föreslår nytt system för riktade statsbidrag till skolan

Systemet med en stor mängd riktade stimulansbidrag till skolan fungerar inte ändamålsenligt. Riksrevisionen föreslår att bidragen sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala förutsättningar och behov.

Lågstadieelever räcker upp handen i skolsal.

Foto: Maskot

Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulansbidrag vuxit hastigt de senaste åren. Riksrevisionens granskning visar att systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll.

– Systemet har lett till att en del huvudmän prioriterar insatser som det finns statsbidrag för, i stället för sådana som skulle främja verksamheten mest. Det innebär att lokala utvecklingsbehov kan få stå tillbaka, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Enligt den intervjuundersökning som ingår i granskningen uppger huvudmännen även att det stora antalet statsbidrag försvårar, ibland omöjliggör, långsiktig planering. I stället efter­frågas ett flexiblare system med bättre möjligheter att fokusera på ett färre antal insatser.

Bidragens stora antal upplevs dessutom som administrativt betungande. Ytterligare ett problem är att beslut om bidrag ibland tas först efter att den bidragsberättigande verk­samheten ska ha startats, vilket har lett till att huvudmän under osäkerhet tvingats ligga ute med pengar.

Riksrevisionen föreslår att regeringen sammanfogar de nuvarande statsbidragen till ett enda bidrag som fördelas utifrån elevantal, och eventuellt socioekonomiska förutsättningar. Till bidraget bör ett analysstöd kopplas, för att hjälpa huvudmännen att inför ansökan identifiera utvecklingsbehov.

– Sedan kan huvudmännen ansöka om att få använda ”sin” del av pengarna för insatser som just deras verksamhet behöver, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection