Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Stora osäkerheter i finansieringen av kärnavfallshantering

Riksrevisionens granskning visar att det är osäkert om de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar för framtida hantering av kärnavfall kommer att räcka – eller om skattebetalarna måste stå för delar av notan.

Tunnlar för slutförvaring av kärnavfall.

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kärnkraftsindustrin är skyldig att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfall, samt att riva reaktorer som ska avvecklas. Kostnaderna för detta är mycket stora under lång tid.

Utgångspunkten är att kärnkraftsindustrin ska stå för dessa kostnader, och företagen betalar årligen in pengar till Kärnavfallsfonden. Staten ansvarar dock i sista hand för kärnavfallet. Riksrevisionen varnar i sin granskning för att det är osäkert om inbetalade pengar och ställda säkerheter kommer att räcka.

– Regeringen har vid upprepade tillfällen beslutat om kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter som varit tiotals miljarder lägre än vad Strålsäkerhetsmyndigheten bedömt nödvändigt och granskningen visar att finansieringssystemet med stor sannolikhet är underfinansierat, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

En förklaring till den uppkomna situationen är att kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten inte är överens om hur de framtida kostnaderna ska beräknas. Dessutom har statens samlade risk på området varken bedömts, analyserats eller rapporterats till riksdagen.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten och Riksgäldskontoret i större utsträckning bör använda sina rättigheter att besluta om föreskrifter och riskbegränsande villkor för att öka transparensen och minska statens risk i systemet.

– Regeringen bör även låta en myndighet med expertkunnande om prognoser fastställa vilka makroekonomiska faktorer om ska gälla när de framtida kostnaderna för kärnavfallshanteringen beräknas, istället för att som idag överlåta det på kärnkraftsindustrin, säger Charlotte Berg, projektledare för granskningen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval