Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar statlig vägledning av kommunal tillsyn

Kommunal tillsyn ska vara likvärdig, rättssäker och effektiv – och det är statens uppgift att ge kommunerna nödvändigt stöd för detta. Det är dock stora skillnader mellan tillsynen i olika kommuner, och den statliga vägledningen varierar i betydande utsträckning mellan olika tillsynsområden. Mot denna bakgrund granskar Riksrevisionen regeringens styrning och ändamålsenligheten i den statliga tillsynsvägledningen inom vissa utvalda områden.

De områden som ingår i granskningen är miljötillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll samt alkoholtillsyn. Dessa områden har valts dels för att de sammantaget utgör en omfattande och väsentlig del av den kommunala tillsynen, dels för att de speglar variationen i statlig vägledning.

Riksrevisor Helena Lindberg talar i telefon.

Riksrevisor Helena Lindberg, Foto: Frida Ström

– Riksrevisionens egen pilotundersökning visar att den kommunala tillsynen efterlyser adekvat vägledning som stöd för en likvärdig och rättssäker verksamhet. Några mer djuplodande undersökningar av varför tillsynsvägledning ibland fungerar bättre och ibland sämre finns dock inte och vi hoppas att granskningen ska bidra med ny och viktig kunskap på området, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdag och regering har betonat vikten av offentlig tillsyn som bidrar till att upprätthålla grundläggande värden som rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Staten har ett övergripande ansvar men själva tillsynen kan bedrivas av såväl statliga som kommunala myndigheter. Idag utövar landets kommuner tillsyn i enlighet med ett 20-tal lagar.

På grund av risken för bristande kvalitet och likvärdighet när 290 kommuner med varierande storlek och förutsättningar ska genomföra tillsyn har regeringen givit flera statliga myndigheter i uppdrag att ge vägledning åt den kommunala tillsynen. Hur dessa myndigheterna arbetar med tillsynsvägledning, och hur mycket resurser de lägger ner, skiljer sig dock avsevärt åt.

Syfte

Granskningen ska bedöma regeringens styrning och om de statliga myndigheterna inom de utvalda områdena bedriver en ändamålsenlig vägledning för att främja en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn. Granskningen ska bland annat belysa framgångsfaktorer och försvårande omständigheter, samt undersöka om regeringen och myndighetsledningarna har skapat tillräckliga förutsättningar för en ändamålsenlig tillsynsvägledning.

Publicering

För information om planerade publiceringsdatum för Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Nu granskas

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection