Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förutsättningar för effektivitet i svenska myndigheters biståndsarbete

Sida och svenska sakmyndigheter har skapat förutsättningar för att effektivt stötta statsförvaltningar i andra länder. Det finns dock förbättringsmöjligheter när det gäller samarbetspartnernas ägarskap och samordningen mellan svenska myndigheter.

Kvinnor som skakar hand.

Foto: Nancy Honey

En del av det svenska utvecklingssamarbetet består av att svenska myndigheter stöttar partnerländernas utveckling av statsförvaltningen genom myndighetssamverkan. Det handlar till exempel om att Polismyndigheten samarbetar med polisen i Kenya och att Kemikalieinspektionen stödjer utvecklingen av kemikaliekontroller i Serbien.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) finansierar detta bistånd, men det praktiska genomförandet står respektive sakmyndighet för. Riksrevisionens granskning visar att Sida och svenska sakmyndigheter har skapat förutsättningar för att detta ska fungera effektivt och enligt gällande regler.

Riksrevisionen har dock gjort följande observationer som bör beaktas:

  • Sakmyndigheternas timpriser skiljer sig åt väsentligt, utan att detta förklaras av skillnader i lönekostnad.
  • Det är oklart om sakmyndigheterna lever upp till kraven på god hushållning när de sätter sina timpriser.
  • Effektiviteten i insatserna kan förbättras om sakmyndigheterna i högre grad försäkrar sig om att agendan i samarbetet sätts av samarbetspartnern i partnerlandet.
  • Samordningen mellan de svenska sakmyndigheterna kan förbättras.
  • Ett ökat administrativt stöd till sakmyndigheter med liten erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete skulle kunna ge bättre förutsättningar för effektiva insatser.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval