Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens styrning av bolag med samhällsuppdrag behöver förbättras

För att bolag med samhällsuppdrag ska få bättre förutsättningar att skapa samhällsnytta måste regeringen förbättra sin styrning. Regeringen bör dessutom förbättra uppföljning och redovisning av hur väl bolagen utför sina uppdrag, samt synliggöra konflikter mellan samhällsuppdrag och ekonomisk avkastning.

Rosenbad och riksdagshuset från vattnet.

Av de 47 statligt ägda aktiebolagen har 23 särskilt beslutade samhällsuppdrag, till exempel Systembolaget, Svenska Spel och Samhall. Samhällsuppdrag omfattar viktiga samhällsområden och är ett huvudskäl till att staten äger bolag. Uppdragen är beslutade av riksdagen och syftar till att generera andra värden än ekonomisk vinst.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av bolag med samhällsuppdrag ger goda förutsättningar för att samhällsuppdragen ska kunna utföras väl. Granskningen visar bland annat att regeringen bör ge styrningen av dessa bolag högre prioritet, samt att redovisning och uppföljning av samhällsuppdragen behöver utvecklas.

– Regeringen har inlett ett förbättringsarbete, men styrningen behöver utvecklas ytterligare, inte minst genom att tydliggöra målen med samhällsuppdragen. Dessutom behöver kostnaderna för att genomföra samhällsuppdragen redovisas bättre, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Regeringen påbörjade 2013 ett arbete med att precisera bolagens samhällsuppdrag i så kallade uppdragsmål. Hittills har åtta av de 23 bolagen fått uppdragsmål, vilket enligt bolagen har underlättat genomförandet och uppföljandet av samhällsuppdragen.

– Med nuvarande takt kan det dröja ytterligare sju år innan samtliga har fått sina uppdrag preciserade. Med tanke på de positiva effekter som uppdragsmålen hittills givit finns det goda skäl att öka takten i det arbetet, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att:

  • utveckla målen för bolag med samhällsuppdrag
  • utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen om de statliga bolagen med en sammanhållen redovisning av samhällsuppdragen
  • verka för att bolag med samhällsuppdrag utvecklar sin redovisning av samhällsuppdragen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection