Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar likvärdigheten i tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen

Ungefär 65 000 personer får varje månad arbetslöshetsersättning. Det finns indikationer på stora skillnader i hur de 27 a-kassorna agerar när Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om att arbetssökande inte lever upp till de krav som ställs för att ha rätt till ersättningen. Riksrevisionen granskar nu likvärdigheten i tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen.

Skillnaderna i a-kassornas bedömningar avspeglas bland annat i hur vanligt det är att Arbetsförmedlingens underrättelser leder till sanktioner hos a-kassan – och i förlängningen om ersättningen riskerar att dras in.

Riksrevisor Stefan Lundgren intervjuas

Riksrevisor Stefan Lundgren, Foto: Frida Ström

– Att pröva en persons rätt till arbetslöshetsersättning är en myndighetsliknande verksamhet, och då är det viktigt att lagens bestämmelser om likvärdighet i bedömningarna efterlevs, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

För att kunna få arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande leva upp till vissa villkor. Den arbetssökande ska ha för avsikt att arbeta, kunna ta ett jobb samt vara anmäld på arbetsförmedlingen. I praktiken handlar det bland annat om att aktivt söka lämpliga tjänster samt lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har som uppgift att underrätta a-kassorna när arbetssökande på olika sätt inte lever upp till dessa krav. Under 2016 skickade Arbetsförmedlingen ungefär 195 000 sådana underrättelser till a-kassorna, varav de flesta handlade om att den arbetssökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

Det finns sedan tidigare indikationer på stora variationer i hur de olika a-kassorna hanterar dessa underrättelser, och i vilken utsträckning som Arbetsförmedlingens underrättelser resulterar i sanktioner och indragen ersättning hos a-kassorna. Några fördjupade studier av vad som kan förklara dessa skillnader har dock aldrig gjorts.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättning prövas på ett likvärdigt sätt av a-kassorna, och om den statliga tillsynen, styrningen och uppföljningen främjar en likvärdig bedömning vid a-kassorna.

Publicering

För information om planerade publiceringsdatum för Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Nu granskas

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection