Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

Landsbygdsprogrammet har tidigare fått kritik för olika typer av ineffektivitet. Under den pågående programperioden verkar flera av dessa problem ha förvärrats, och Riksrevisionen granskar nu om de insatser som görs bidrar till att landsbygdsprogrammet når sina mål på ett effektivt sätt.

U:s landsbygdsprogram utgörs av en svåröverskådlig mängd olika insatser på regional, nationell och lokal nivå. Tidigare utvärderingar har bland annat pekat på vikten av att programmets mål och prioriteringar är tydliga för de aktörer som beviljar stöd inom programmet.

Riksrevisor Ingvar Mattson intervjuas.

Riksrevisor Ingvar Mattson, Foto: Frida Ström

– Idag har vi begränsade kunskaper om landsbygdsprogrammets möjligheter att leda till konkreta effekter i relation till EU:s och Sveriges mål. Vår förhoppning är att granskningen ska bidra med ny kunskap på området, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

EU:s landsbygdsprogram för perioden 2014–2020 omfattar i Sverige cirka 36 miljarder kronor. Målet är att främja jordbrukets konkurrenskraft, säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt att uppnå en balanserad territoriell utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden.

Under tidigare perioder har programmet fått kritik för att det varit komplext, innehållit målkonflikter, missat vissa mål och haft en resurskrävande administration. Under den pågående programperioden tycks programmet vara än mer komplext och svårt att överblicka. Målstrukturen är mer omfattande, antalet prioriterade fokusområden fler och EU:s flernivå-styre tillämpas i allt högre utsträckning. Sverige har dessutom valt att låta landsbygdsprogrammet innehålla ett stort antal delåtgärder med förhållandevis små budgetar utspridda över hela programperioden.

Möjligheten att överblicka resultat och effekter försvåras också av att ansvaret för programmets olika åtgärder har delats upp mellan olika departement och myndigheter, och av att resultatinformation finns under minst fyra olika utgiftsområden i budgetpropositionen och i flera olika myndigheters årsredovisningar.

Syfte

Granskningen ska undersöka om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 bidrar till de övergripande målen på ett effektivt sätt. Granskningen kommer vara inriktad på att undersöka hur pengarna har använts och om regeringen och Jordbruksverket har styrt – och följt upp – genomförandet av landsbygdsprogrammet så att målen kan nås.

Publicering

För information om planerade publiceringsdatum för Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Nu granskas

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval