Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar regeringens styrning av länsstyrelserna

Flera utredningar har pekat på problem kopplade till regeringens styrning av länsstyrelserna. Det handlar bland annat om svårigheter för länsstyrelserna att självständigt planera sin verksamhet och fullgöra sina många uppdrag samt bristande enhetlighet i myndighetsutövningen. Riksrevisionen granskar nu om regeringens styrning av de 21 länsstyrelserna är ändamålsenlig och lever upp till de krav som kan ställas på hur regeringen bör styra sina myndigheter.

Styrningen av statliga myndigheter ska skapa bästa möjliga förutsättningar för myndigheterna att förverkliga regeringens politik och utföra sina arbetsuppgifter. Regeringskansliets arbete med styrningen av länsstyrelserna är uppdelat på flera olika fackdepartement.

Riksrevisor Helena Lindberg talar i telefon.

Riksrevisor Helena Lindberg, Foto: Frida Ström

– Det finns indikationer på att den uppdelningen lett till en alltför splittrad styrning med ensidigt fokus på enskilda områden, utan tillräcklig hänsyn till den samlade verksamheten, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Sverige är indelat i 21 län, och i varje län finns sedan 1634 en länsstyrelse.

Länsstyrelserna har ett tvärsektoriellt uppdrag som spänner över 15 av statsbudgetens 27 utgiftsområden. Verksamheten regleras i över 500 författningar, men gemensam länsstyrelseinstruktion, ett gemensamt regleringsbrev, separata regleringsbrev för respektive länsstyrelse, särskilda regeringsuppdrag samt direktiv från andra myndigheter.

Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, samordning, tillståndsprövning och tillsyn inom vitt skilda områden såsom livsmedelskontroll, miljöskydd, folkhälsa, krisberedskap, djurskydd och stiftelser. Dessutom har länsstyrelserna ett generellt ansvar för all statlig förvaltningen i länet som inte sköts av andra utpekade myndigheter.

Eftersom länsstyrelsernas uppdrag spänner över så många olika verksamhetsområden har regeringen, som ansvarar för styrningen av länsstyrelserna, fördelat arbetet på flera olika departement. Flera rapporter har pekat på problem kopplade till att styrningen är splittrad, och Riksrevisionens årliga revision har uppmärksammat att det finns problem som hör ihop med länsstyrelsernas finansiering.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om regeringens styrning av länsstyrelserna är ändamålsenlig.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection