Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar fyrstegsprincipen inom nationell infrastrukturplanering

Innan statliga infrastruktursatsningar genomförs ska det, enligt den så kallade fyrstegsprincipen, undersökas om billigare åtgärder kan ge samma förbättringar. Flera fallstudier tyder dock på att detta inte alltid görs. Riksrevisionen granskar nu tillämpningen av fyrstegsprincipen vid planeringen av nationella infrastruktursatsningar under 2016–2017.

Höga kustenbron, vintertid.

Foto: Per Eriksson

Sverige har omfattande behov av infrastrukturförbättringar. Men det är inte alltid som nya vägar och järnvägar är de bästa lösningarna, och därför ska andra alternativ undersökas innan spaden sätts i marken.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Granskningen kommer att titta på planeringen av nationella projekt under de senaste två åren för att se i vilken utsträckning fyrstegsprincipen använts. Syftet är också att ge förslag på åtgärder till eventuella brister, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

Staten investerar årligen cirka 24 miljarder kronor i ny infrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Den bärande principen är att de mest samhällsekonomiskt effektiva transportlösningarna ska väljas.

Som stöd för beslutsprocessen finns den så kallade fyrstegsprincipen, där billigare åtgärder alltid ska övervägas innan dyrare lösningar, som investeringar i ny infrastruktur, beslutas.

Fyrstegsprincipen ser i korthet ut så här:

  1. Tänka om – kan behovet påverkas genom till exempel planering, styrning, reglering eller påverkan?
  2. Optimera – kan befintliga anläggning användas på ett mer effektivt sätt?
  3. Bygga om – räcker det med begränsade ombyggnader, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder?
  4. Bygga nytt.

Såväl riksdagen som regeringen har ställt sig bakom fyrstegsprincipen. Ett antal studier har dock visat att det har varit svårt att få genomslag för principen i den faktiska planeringen.

Syfte

Granskningen innebär en samlad utvärdering av fyrstegsprincipens tillämpning i samband med nationella infrastrukturprojekt som beslutats under 2016–2017.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 09 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?