Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar genomförandet av aktieförsäljningarna i Nordea

Under åren 2011–2013 sålde svenska staten aktier i Nordea för över 60 miljarder kronor. Riksrevisionen granskar nu om försäljningen planerades och genomfördes på ett affärsmässigt sätt.

Tre personer på väg från Nordea-kontor.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Försäljningarna av Nordeaaktierna var betydande ur ett statsfinansiellt perspektiv. Ett par procent skillnad i försäljningspris hade inneburit flera miljarder kronor i försäljningsintäkter – pengar som används för att betala av på statsskulden.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Staten äger fortfarande aktier för stora summor, och framtida försäljningar är inte osannolika. Då är det viktigt att vi tillvaratar de lärdomar som utförsäljningen av Nordea och andra bolag kan ge oss, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

I samband med bankkrisen 1992 tog staten över ägandet av Nordbanken. Under 1997–2001 bildades sedan Nordea genom sammanslagningen av de fyra bankerna Nordbanken, Merita Bank, Unibank och Christiania Bank og Kreditkasse.

2011 och 2013 sålde svenska staten vid tre olika tillfällen sitt aktieinnehav i Nordea för totalt drygt 60 miljarder kronor. Vid avyttringar av stora aktieinnehav kan säljaren tvingas acceptera en rabatt i förhållande till rådande aktiekurs, för att det ska finnas tillräckligt stor efterfrågan. För Nordeaförsäljningen uppgick rabatten till 2,9 miljarder kronor. Samtidigt innebar försäljningen att staten gav upp rätten till framtida utdelningar från Nordea, vilka under åren 2001–2010 hade uppgått till 16,3 miljarder kronor.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om statens försäljning av Nordeaaktierna 2011 och 2013 genomfördes på ett metodiskt och affärsmässigt sätt, och om beslut om försäljningsmetod var välgrundat. Granskningen ska också bidra till att lärdomar tillvaratas inför eventuella kommande försäljningar av aktier i statligt ägda bolag.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?