Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Risk för att kommuner felkompenseras ekonomiskt vid statliga reformer

Bristande tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen innebär att kommuner riskerar att felkompenseras ekonomiskt vid genomförandet av statliga reformer. I förlängningen kan detta tvinga kommuner till omprioriteringar av sin verksamhet, visar Riksrevisionens granskning.

Kommunalhus vid torg i småstadsmiljö.

Foto:Riksrevisionen

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte ska ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att ge adekvat finansiering. När riksdagen beslutar om en reform som kostar pengar ska kommuner och landsting därför kompenseras med höjda bidrag, eller med sänkta bidrag om reformen leder till besparingar.

För att undersöka hur den kommunala finansieringsprincipen tillämpas har Riksrevisionen granskat regeringens beslutsunderlag till de tre beloppsmässigt största reformerna som reglerats enligt principen under 2007–2015.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att finansieringsprincipen i flera delar inte har tillämpats som det var tänkt, och att riksdagen i flera fall därför har fattat beslut utifrån otydliga och otillräckliga underlag.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Bland annat har det inte gjorts analyser av hur reformerna påverkar enskilda kommuner, trots att nödvändiga underlag ganska enkelt skulle kunna ha införskaffats. I förlängningen kan det leda till att kommuner tvingas omprioritera i sin verksamhet – exakt det som finansieringsprincipen ska motverka, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det saknas även information om statistiska källor, bakomliggande beräkningar och antaganden som legat till grund för reformernas ekonomiska reglering. Överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting har inte genomförts, och i flera fall har tidsramarna varit påfallande snäva.

Ann-Christin Johnreden.

– Ett annat problem är att reformernas ekonomiska utfall för kommunerna inte har följts upp, vilket innebär att det saknas kunskap om syftet med finansieringsprincipen upprätthålls över tid, säger Ann-Christin Johnreden, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att säkerställa att:

  • kommunalekonomiska reformer bereds och redovisas på ett väl underbyggt och transparent sätt,
  • analyser av hur reformers ekonomiska konsekvenser påverkar olika kommuner utförs, samt
  • företrädare för kommuner och landsting i god tid bjuds in i beredningsarbetet.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?