Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar Trafikverkets hantering av forskningsmedel

Trafikverket får varje år anslag på cirka 520 miljoner kronor för forskning och innovation. Efter indikationer på brister genomför Riksrevisionen nu en riktad granskning av Trafikverkets hantering av forskningsmedel.

Väg- och järnvägsbro, kväll, foto taget med lång slutartid.

Foto: Stefan Isaksson

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Granskningen har initierats efter signaler om bland annat bristande hushållning med statliga medel och kommer förhoppningsvis att leda till bättre hantering i framtiden, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

En av Trafikverkets uppgifter är att bedriva forsknings- och innovationsverksamhet (FoI) inom transportområdet. För att kunna göra detta får myndigheten årligen cirka 520 miljoner kronor i FoI-anslag.

Cirka en femtedel av dessa pengar ska användas till FoI inom sjöfartsområdet (55 miljoner kronor) och luftfartsområdet (50 miljoner kronor), där beslut fattas i samråd med Sjöfartsverket och Luftfartsverket.

Under åren 2013–2017 delegerade Trafikverket FoI-verksamheten på sjöfartsområdet till Sjöfartsverket. Under hösten 2017 uppmärksammade Riksrevisionens årliga revision brister i Sjöfartsverkets hantering av de medel som anslagits för verksamheten. Bristerna rörde framför allt ett specifikt projekt och handlade bland annat om dokumentation, ingångna avtal, kompetens och resurshushållning. En utvärdering av projektet som Trafikverket låtit göra tyder på att endast en mindre del av projektets verksamhet kan betecknas som forskning och utveckling.

Händelserna har inte påverkat revisionsberättelserna för vare sig Sjöfartsverket eller Trafikverket, och finansieringen av projektet har upphört, varför frågan anses vara utagerad vad gäller den årliga revisionen.

Men eftersom det inträffade bedöms bero på brister i tilldelning och kontroll av forskningsbidrag, och kan ha inneburit misshushållning med statliga medel, kommer Riksrevisionen att genomföra en effektivitetsgranskning av Trafikverkets hantering av FoI-medel.

Syfte

Granskningen kommer att belysa Trafikverkets övergripande riskbedömningar och fastställda rutiner för handläggning av forskningsbidrag. Syftet är att bidra till bättre hantering av forskningsbidrag på transportområdet.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?