Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kenya vinner pris för bästa effektivitetsgranskning

Den nationella revisionsmyndigheten i Kenya (Office of the Auditor General of Kenya, OAG) tilldelades i dag priset för bästa effektivitetsgranskning inom AFROSAI-E, en organisation för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande Afrika, vars arbete stöds av Riksrevisionen. Den vinnande rapporten handlar om tillhandahållande av psykiatriska vårdtjänster i Kenya.

Gruppbild, pristagare från Kenyas nationella revisionsmyndighet.

Revisionsteamet från OAG Kenya, tillsammans med Magnus Lindell, chef Riksrevisionens internationella avdelning och Edward Ouko, riksrevisor.

Starka och relevanta rekommendationer

Juryn utsåg enhälligt årets vinnare och framhåller att granskningen behandlar en viktig samhällsfråga. Rapporten är välskriven och lätt att förstå. Den innehåller starka och relevanta rekommendationer och föreslår förbättringar. Juryn drar också slutsatsen att rapporten är av stort värde för parlamentet.

I år deltog tio rapporter från nationella revisionsmyndigheter i Mauritius, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda och Kenya i tävlingen. Priset delades ut av Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella avdelning, vid AFROSAI-E:s årliga styrelsemöte den 7–9 maj i Kigali, Rwanda.

Porträtt av Magnus Lindell.

– Årets vinnare är ett utmärkt exempel på en granskning som berör en viktig samhällsfråga som är av intresse för medborgarna. Genom och oberoende granskning bidrar revisionsmyndigheter till ansvarsutkrävande och en effektivare användning av offentliga resurser, säger Magnus Lindell.

Priset består av ett studiebesök till Riksrevisionen för granskningsteamet, med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Teamet som har gjort granskningen består av David Nyakiana, Joseph Gor och Vivienne Khatundi.

Juryns kommentar till den vinnande rapporten

It is a very solid audit and well executed in a systematic way. The case for the audit is well made, the audit area is of clear societal importance. The report is well written and easy to understand. The design is straightforward – a combination of using statistics and documents and also collecting original information through inspections and interviews, plus analyzing all the data. The audit objective is clearly stated and the method is sensibly designed. There is a good use of external guidelines to provide credible good practice against which the conditions in Kenya can be compared. There is also a good use of quantified data, focusing on easily-understood metrics that illustrate the scale of the problem. The audit objectives are extensively answered with a good level of quantification. There is congruence between scope, findings and conclusions, and recommendations are also well connected. The recommendations are strong and relevant, requesting full implementation of the legislation decided quite long ago by Parliament, but also proposing improvement to the mental health care system. The report is obviously of clear value for Parliament.

Bakgrund

AFROSAI-E initierade 2008 utdelandet av priset för bästa effektivitetsgranskning, med stöd av Riksrevisionen. Syftet med priset är att uppmuntra utvecklingen av effektivitetsrevision i det engelsktalande Afrika, liksom att belysa de insatser som görs av enskilda effektivitetsrevisorer. Priset har bidragit till ökat utbyte av kunskap och erfarenheter i regionen, liksom främjat jämförelse och spridning av god praxis inom effektivitetsrevision.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?