Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bristfällig kunskap om hur Arbetsförmedlingens förberedande utbildning till nyanlända fungerar

Över 60 procent av deltagarna i förberedande utbildningar för nyanlända är inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter fyra år. Bland dem har nästan var fjärde någon typ av anställning. Av dem som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har knappt var tredje fått ett jobb, men det var också många som varken arbetade eller deltog i arbetsmarknadsinsatser.

Kompass och dator liggande på ett bord.

Foto: Cultura Creative

Förberedande och orienterande utbildning är den vanligaste insatsen inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Under 2017 deltog drygt 42 000 nyanlända i insatsen, till en kostnad av 1,6 miljarder kronor. Riksrevisionen har följt upp hur det gått för dem som deltog i insatsen under 2011.

Granskningen visar bland annat följande:

  • Knappt 40 procent av deltagarna var inte längre inskrivna hos Arbetsförmedlingen efter fyra år. Knappt en tredjedel av dem hade fått ett jobb, men det var också många som varken arbetade eller deltog i arbetsmarknadsinsatser – det vill säga hade lämnat arbetskraften.
  • Kvinnor och personer med kortare utbildning är överrepresenterade bland dem som lämnat arbetskraften.
  • Bland dem som fortfarande var inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade 22 procent någon typ av anställning.
Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Såväl ur ett samhällsekonomiskt som ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt deltar i arbetskraften. Det är uppenbart att vi behöver bättre kunskaper om varför så många varken arbetar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen har även följt upp nyanlända som deltog i Arbetsförmedlingens insats arbetspraktik. Resultaten visar att det är vanligare att de som deltog i arbetspraktik har fått jobb.

Projektledare Marie Gartell.

– En förklaring kan vara att de står närmre arbetsmarknaden än vad personer som deltar i förberedande utbildning gör, men det skulle också kunna bero på att arbetspraktik fungerar bättre än förberedande utbildning, säger Marie Gartell, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen drar slutsatsen att uppföljning och utvärdering av aktiviteter för nyanlända är bristfällig. Detta trots att det ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att analysera och följa upp hur myndighetens verksamhet och insatser fungerar.

– Bristfällig uppföljning och utvärdering riskerar medföra att nyanlända är utan jobb längre än nödvändigt och att resurser inte används på bästa sätt, säger Marie Gartell.

Riksrevisionen har tidigare rekommenderat att Arbetsförmedlingen förbättrar förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av de förberedande utbildningarna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?