Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Svagt skydd mot korruption vid svenska ambassader och konsulat

Skyddet mot korruption och andra oegentligheter inom migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter är svagt och kan stärkas. Det gäller särskilt arbetet för att upptäcka oegentligheter och att utreda anmälda oegentligheter, visar Riksrevisionens granskning.

Svenskt ambassademblem på vägg.

Foto: Arseniy Krasnevsky / stock.adobe.com

Mer än hälften av Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har migrationsverksamhet. Under förra året tog de beslut i 247 000 viseringsärenden och deltog i handläggningen av 36 000 ansökningar om uppehållstillstånd.

Viseringar och uppehållstillstånd representerar stora värden, både för den som söker men även ekonomiskt på en illegal marknad. Många av utlandsmyndigheterna verkar dessutom i länder med omfattande korruption. Risken för olika former av påtryckningar är därmed stor.

Riksrevisionen har granskat utlandsmyndigheternas skydd mot oegentligheter. Granskningen visar att anmälningar av påstådda oegentligheter inom migrationsverksamheten har ökat de senaste åren. Det handlar till exempel om försäljning av intervjutider, försvunna viseringsmärken och utfärdande av visum på oriktiga grunder.

Granskningen visar även bland annat att:

  • utlandsmyndigheterna utreder sig själva vid misstankar om oegentligheter,
  • det saknas krav på kontrollrutiner i handläggningen av migrationsärenden,
  • inspektioner av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet sker sällan,
  • lokalanställda vid utlandsmyndigheterna inte utbildas systematiskt om oegentligheter, och
  • information om hur misstänkta oegentligheter ska anmälas saknas på utlandsmyndigheternas webbplatser.
  Porträtt av Ann-Mari Skorpen, projektledare.

  – Ett av de största problemen är att utlandsmyndigheterna själva utreder misstänkta oegentligheter. Därmed är risken stor att anmälningar avvisas för tidigt, eller inte blir utredda i grunden, säger Ann-Mari Skorpen, projektledare för granskningen.

  UD har det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka skyddet mot korruption och andra oegentligheter. Riksrevisionen bedömer dock att ytterligare insatser bör genomföras.

  Riksrevisor Helena Lindberg.

  – Oegentligheter inom migrationsverksamheten riskerar att skada förtroendet för såväl utlandsmyndigheterna som den statliga förvaltningen i stort och vi rekommenderar UD och utlandsmyndigheterna att genomföra förbättringar på en rad områden, säger riksrevisor Helena Lindberg.

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 25 maj 2018

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?