Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar Tullverkets kontrollverksamhet

Tullverket bedriver en samhällsviktig verksamhet. För att kunna möta ett antal stora utmaningar har Tullverket begärt, och fått, utökade anslag. Riksrevisionen granskar nu om Tullverkets kontrollverksamhet är kostnadseffektivt utformad.

Lastbil på bro på väg till Sverige.

Foto: Andreas Kindler

Tullverkets uppdrag består förenklat av två grenar: att fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter samt att övervaka in- och utförsel av varor. Inom båda dessa verksamhetsgrenar är olika typer av kontroller bärande delar. Riksrevisionen avser att undersöka hur väl kontrollverksamheten fungerar i relation till vad den kostar.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Inom ramarna för detta kommer vi bland annat att belysa träffsäkerheten i Tullverkets kontroller, utformningen av kontrollinsatserna och myndighetens förmåga att anpassa sin verksamhet utifrån förändringar i omvärlden, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

Tullverket fyller en viktig samhällsfunktion, bland annat genom att fastställa tullar, skatter och avgifter samt övervaka trafiken till och från utlandet. Tullverket har därigenom också uppgiften att skydda Sveriges del av EU:s yttre gräns från att otillåtna varor förs in i unionen. Tullverket står samtidigt inför en rad utmaningar som kan komma att påverka möjligheterna att genomföra kontroller. Det handlar till exempel om att de trafik- och handelsströmmar som myndigheten ska övervaka är stora och ökar samt att övergången till en ny EU-gemensam tullagstiftning kräver ett omfattande utvecklingsarbete.

Tullverket har framhållit i sitt budgetunderlag att utmaningarna som myndigheten möter kräver förstärkningar av anslaget. Under budgetåret 2018 har regeringen till viss del tillgodosett Tullverkets önskemål och ökat anslaget med 190 miljoner kronor för att förstärka kontrollen.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Tullverket bedriver sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt, det vill säga om myndigheten har utformat kontrollen på det sätt som ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?