Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Utvecklingsmöjligheter för Försvarsmaktens regionala staber

På ett övergripande plan löser Försvarsmaktens regionala staber sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, men vid högre konfliktnivåer begränsas stabernas arbete av brister i förutsättningar och metoder, visar Riksrevisionens granskning.

Militär på post vid inlopp till hamn.

Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Försvarsmakten genomgick 2013 en omorganisation som innebar en decentralisering av vissa uppgifter från Högkvarteret till fyra nyinrättade regionala staber. De regionala staberna fick ansvar att leda underställda förband och stödja på operativ och taktisk nivå, samverka med civila aktörer, genomföra regional försvarsplanering, leda regional säkerhets- och underrättelsetjänst samt ge stöd till samhället.

Riksrevisionen har granskat om de regionala staberna har förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen visar bland annat att den övergripande målsättningen för stabernas verksamhet är uppfylld och att regeringens styrning är tydlig, relevant och sker med rimlig frekvens.

Granskningen visar även att:

  • Försvarsmaktens interna styrning av de regionala staberna inte är tillräckligt tydlig, varken avseende styrdokument eller harmonisering av stabernas arbetssätt,
  • staberna inte har övats i sin fullständiga roll att leda underställda förband och stödja på operativ och taktisk nivå,
  • staben i Militärregion Mitt har större utmaningar än andra staber att lösa sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, samt att
  • Försvarsmaktens planerade bemanning av staberna, som på sikt innebär att taktiska officerare byts mot specialistofficerare med lägre grad, riskerar att få negativa konsekvenser för stabernas möjlighet att lösa sina uppgifter.
  Riksrevisor Stefan Lundgren.

  – Riksrevisionens bedömning är att de regionala stabernas arbete bidrar till Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter som det var tänkt, men att de begränsas av ett antal brister framförallt vid högre konfliktnivåer, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

  Sascha Sohlman, porträtt.

  – Eftersom rikets ledning, Försvarsmaktens högkvarter och många andra viktiga samhällsinstitutioner finns samlade i Stockholms län ser vi särskilda utmaningar för den regionala staben i Militärregion Mitt. Försvarsmakten bör här överväga åtgärder för att förbättra förutsättningarna, säger Sascha Sohlman, projektledare för granskningen.

  Rapporten har överlämnats till riksdagen, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Dessutom har Försvarsdepartementet och Försvarsmakten delgivits en hemlig promemoria med ytterligare slutsatser och rekommendationer.

  Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

  Uppdaterad: 31 maj 2018

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?