Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar jämställda villkor för företagande – verksamheten hos Almi Företagspartner

Enligt de jämställdhetspolitiska målen ska kvinnor och män ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet. Ett sätt att nå det är att driva företag. Ändå drivs bara en tredjedel av alla nystartade företag av en kvinna. Riksrevisionen granskar nu om det statliga bolaget Almi Företagspartners verksamhet bidrar till att de jämställdhetspolitiska målen nås.

Kvinna blickar ut genom fönster.

Foto: Malin Mörner

Trots insatser för att främja kvinnors företagande indikerar forskning att kvinnor har sämre möjligheter än män att finansiera sitt företagande. Riksrevisionens granskning ska undersöka om den del av det statliga företagsfrämjande systemet som består av lån och riskkapital från Almi fungerar som riksdagen avsett.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Almi har stor betydelse för statens insatser att främja företagandet, och det är viktigt att pengarna fördelas som riksdagen bestämt. Min förhoppning är att granskningen ska bidra med viktig kunskap på det området, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De ska även ha samma möjligheter och villkor när det gäller betalt arbete, och såväl regeringen som riksdagens arbetsmarknadsutskott har betonat företagande som ett sätt att nå ekonomisk jämställdhet.

Ett av statens viktigaste verktyg för att främja företagande är det statligt ägda bolaget Almi Företagspartner (Almi). Almi är en av statens största tillhandahållare av företagsfinansiering, och ska enligt ägaranvisningen från regeringen ha särskilt fokus på företag under uppstarts- och tillväxtfas, samt på kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Trots riksdagens och regeringens ambitioner, och instruktionerna till Almi, har andelen av nystartade företag i Sverige som leds av en kvinna länge legat kring ungefär en tredjedel. Det finns indikationer på att kvinnor och män i Sverige möter olika möjligheter att finansiera sitt företagande, och att stereotypa föreställningar om entreprenörer hos handläggare vid statliga finansiärer gör det svårare för kvinnor att finansiera sitt företagande.

Riksrevisionen har tidigare påtalat brister i bland annat statens riskkapitalinsatser och att prioritering av kvinnor inte har fått genomslag i statens företagsfrämjande insatser.

Syfte

Syftet är att granska om Almis verksamhet är utformad så att den kan bidra till att det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet uppfylls. Granskningen ska undersöka om Almi ger kvinnor och män samma möjligheter till företagsfinansiering, och om verksamheten främjar ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?