Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Brister i statliga lärosätens lokalförsörjning

Hälften av alla statliga universitet och högskolor saknar aktuell lokalförsörjningsplan och riskerar därmed att inte leva upp till vare sig regeringens krav eller gällande regelverk, visar Riksrevisionens granskning.

Trapphus sett snett uppifrån.

Foto: Plainpicture

Under 2016 uppgick lärosätenas lokalkostnader till 8,5 miljarder kronor, varav 7,1 miljarder var hyreskostnader. Lärosätena står därmed för cirka 40 procent av statens sammanlagda hyreskostnader. Riksrevisionen har granskat om dessa resurser används effektivt och med god hushållning.

Granskningen visar att ytan per anställd, student och helårsprestation har minskat sedan början på 2000-talet, vilket är en effektivisering. Samtidigt har lokalkostnaden per student och anställd ökat. Granskningen belyser även andra delar av lärosätenas lokalförsörjningsarbete.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Alltför många lärosäten saknar fastställda mål när det gäller kostnader och användning. Och i vissa fall saknas det kunskap om hur väl lokalerna används, vilket kan försvåra ett affärsmässigt agerande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar att hälften av universiteten och högskolorna saknar aktuella lokalförsörjningsplaner.

Emelie Lilliefeldt, porträtt.

– I praktiken lever lärosätena därmed inte upp till regeringens krav på budgetunderlag. Dessutom innebär det en risk för att styrelserna inte har den insyn som krävs av såväl högskoleförordningen och högskolelagen, säger projektledare Emelie Lilliefeldt.

Resultaten visar också att samarbetet mellan fastighetsägaren Akademiska Hus AB och lärosätena kan förbättras när det gäller uppdraget att gemensamt hitta möjligheter till effektiviseringar av resursutnyttjandet.

Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som saknar aktuell lokalförsörjningsplan att ta fram en sådan. Dessutom bör lärosätena säkerställa systematisk uppföljning av all lokalanvändning. Akademiska Hus AB rekommenderas att förstärka arbetet med att skapa gemensamma incitament för sänkta kostnader för såväl bolaget som för hyresgästerna.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?