Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete

Sidas bistånd består av två huvudgrenar: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. För att biståndet ska uppnå optimal effekt behöver dessa två grenar samverka. Efter indikationer på brister granskar Riksrevisionen nu hur väl samverkan fungerar, och vilka eventuella synergieffekter den ger.

Hamnen i Dhaka, Bangladesh, båtar i en kaotisk miljö.

Foto: Wilda Nilsson/Sida

Behovet av humanitärt bistånd har ökat i världen under senare år, bland annat på grund av långdragna väpnade konflikter, klimatrelaterade katastrofer och flyktingsituationer. FN räknar med att omkring 136 miljoner människor idag är i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad, vilket är nio miljoner fler än 2016.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– De insatser som Sverige gör på biståndsområdet är oerhört viktiga för mängder av människor. Då är det också viktigt att de får så god effekt som möjligt, och lever upp till de förväntningar som riksdag och regering har, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

Det svenska bistånd som finansieras genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är indelat i två grenar som delvis styrs av olika styrdokument och budgetanslag: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Humanitärt bistånd är det stöd som det internationella samfundet ger vid till exempel naturkatastrofer eller väpnade konflikter. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är varaktigt stöd till andra länders utveckling.

Dessa två grenar ska samverka för att skapa synergieffekter. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet ska genom att vara katastrofförebyggande och fokusera på konfliktlösning motverka humanitära kriser uppstår. Det humanitära biståndet förväntas samtidigt bidra till långsiktig utveckling genom att skapa hållbara lösningar vid katastrofer och kriser.

Riksdagen och regeringen har vid upprepade tillfällen understrukit vikten av samverkan mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Riksrevisionen erfar dock att det finns brister i förutsättningarna för samverkan, vilket också bekräftas i utvärderingar och inom forskningen. Även Sida har identifierat behov av att stärka samspelet mellan de olika biståndsgrenarna.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete samverkar som avsett, och vilka eventuella synergieffekter denna samverkan i så fall ger. Granskningen kommer även att omfatta regeringens styrning på området.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?