Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar grundsärskolans kunskapsuppdrag

Det svenska skolsystemet fick 2011 en tydligare inriktning mot kunskapsmål. Efter indikationer på att denna förändring inte fått fullt genomslag hos huvudmännen och de ansvariga myndigheterna när det gäller grundsärskolan granskar nu Riksrevisionen regeringens, Skolverkets och Skolinspektionens insatser på området.

Två elever pekar på datorskärm, lärare förklarar.

Foto: Maskot

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Alla elever har rätt till en skolundervisning som möjliggör maximal kunskapsutveckling utifrån vars och ens förutsättningar. Tecken på att detta inte fullt ut avspeglas i grundsärskolans verksamhet gör att vi vill undersöka hur ändamålsenliga de statliga insatserna är, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Det svenska skolsystemet reformerades 2011 och fick en tydligare mål- och resultatstyrning. Fler elever bedömdes kunna nå skolans kunskapsmål om målstrukturen gjordes tydligare och om elevernas kunskaper följdes upp och utvärderades. Intentionerna med reformen gällde grundsärskolan på samma sätt som övriga skolformer.

Omkring 10 000 elever idag får sin utbildning helt eller delvis enligt grundsärskolans läroplan, vilket motsvarar omkring en procent av grundskolans elever.

Det finns indikationer på att Skolverket inte fullt ut uppfyller sitt uppdrag att utforma styrdokument och ge huvudmännen stöd att tolka och använda styrdokumenten. Det finns även tecken på att utvärderingen och uppföljningen av grundsärskolan inte ger tillräcklig information om eleverna i grundsärskolan kan utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Övriga grundskolan följs regelbundet upp med olika metoder (betyg, nationella prov och internationella mätningar som PISA och TIMMS samt individbaserad statistik), men inget av detta sker för eleverna i grundsärskolan.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma hur ändamålsenliga regeringens, Skolverkets och Skolinspektionens insatser är för att styra, stödja och följa upp grundsärskolans kunskapsuppdrag. Inom ramarna för granskningen kommer Riksrevisionen även att undersöka hur väl skolhuvudmännen uppfyller sitt kunskapsuppdrag.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?