Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Polisavspärrning stadsmiljö.

Foto: Matton Collection

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet inleddes 2008. Regeringen öppnade 2015 för att inkludera fler myndigheter, även på lokal nivå, men någon extern utvärdering har inte gjorts sedan 2011.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Granskningen kommer bland annat att fokusera på regeringens styrning och vilka förutsättningar de olika parterna har givits att arbeta med uppdraget på ett effektivt och uthålligt sätt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många statliga aktörer. För att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det väsentligt att den organiserade brottsligheten bekämpas effektivt.

Regeringen tog 2008 beslut om att dåvarande Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten skulle vidta åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten.

Myndigheterna fick i gemensamt uppdrag att upprätta en organisation som säkerställde en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Satsningen har sedan utökats med tre myndigheter: Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Satsningen har sedan utvidgningen inte varit föremål för utvärdering av extern part. Olika interna granskningar har dock uppmärksammat problem i genomförande och effektivitet. Det har också kommit signaler om målkonflikter och att de inblandade myndigheterna anser sig behöva resursförstärkningar. Bortsett från Polismyndighetens årliga återrapporteringsansvar har ingen av myndigheterna det gemensamma uppdraget inskrivet i sina instruktioner för 2018.

Syfte

Syftet är att granska måluppfyllelsen och effektiviteten i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?