Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Brister i statliga myndigheters inköp av konsulttjänster

Statliga myndigheters inköp av konsulttjänster kan skötas bättre. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Dessutom används de statliga ramavtalen i lägre utsträckning än vad som är möjligt, visar Riksrevisionens granskning.

Detalj, penna som skriver på ett anteckningsblock "process".

Foto: Elinor Hall

Statliga aktörer köper årligen varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 90 miljarder kronor. En stor del av detta är olika typer av konsulttjänster, som it-, management- och kommunikationskonsulter.

Riksrevisionen har granskat de statliga myndigheternas användning av konsulttjänster. Granskningens övergripande resultat är att användningen inte alltid är välgrundad och att myndigheterna ofta brister i sin kontroll.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Det finns många goda exempel på bra konsultanvändning, men alldeles för ofta brister det när det till exempel gäller transparens, redovisning och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar bland annat följande

  • Redovisningen är inte transparent, varken i hur stora kostnaderna är eller vad konsulterna levererar.
  • Inköpsarbetet saknar ofta tydlig struktur, samordning och helhetsperspektiv.
  • Inköpare och beställare saknar många gånger tillräckliga stöd och verktyg i inköpsprocessen för att kunna fatta välgrundade beslut.
  • De statliga ramavtalen används i lägre utsträckning än vad som är möjligt.
  • Myndigheterna följer sällan upp konsultinsatser under och efter projektens gång.
  • Kunskapsöverföringen från konsulterna till myndigheternas egen personal, i de fall den är relevant, fungerar inte alltid.
Projektledare Philippe Jolly, porträtt.

– Digitaliseringen och den snabba it-utvecklingen kommer sannolikt att leda till ökad statlig användning av olika typer av konsulttjänster. Det understryker vikten av att de brister som undersökningen visar åtgärdas, säger Philippe Jolly, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Med anledning av granskningens resultat lämnar Riksrevisionen följande rekommendationer:

  • Regeringen bör låta utreda möjligheterna att ställa krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster.
  • Regeringen bör ge Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att tillsammans se över hur användningen av de statliga ramavtalen kan öka, samt hur myndigheter i större utsträckning kan upphandla gemensamma konsultlösningar.
  • Upphandlingsmyndigheten bör i större utsträckning prioritera sitt arbete med att bistå upphandlande myndigheter och enheter.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?