Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar myndighetsreformen på högskoleområdet – bildandet av UHR och UKÄ

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bildades 2013 efter en sammanslagning av tre myndigheter. Syftet var bland annat att skapa en rollfördelning med tydlig gräns mellan tillsyn och service. Riksrevisionen granskar nu om den nya myndighetsstrukturen är ändamålsenlig.

Student antecknar i block med mobiltelefon i andra handen, detalj.

Foto: Maskot

Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet är myndigheter med avgörande betydelse för att Sverige ska kunna nå riksdagens och regeringens mål om att Sverige ska vara en av de allra främsta kunskapsnationerna. Eftersom ingen övergripande utvärdering har gjorts sedan myndigheterna bildades saknas det kunskap om huruvida det blev som riksdag och regering hade tänkt.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– De nya myndigheterna har nu verkat i fem år vilket är en rimlig tid för att bedöma om omorganiseringen har fått önskade konsekvenser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Högskolan är den största statliga sektorn. Sveriges sammanlagt 48 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare har cirka 340 000 studenter, närmare 75 000 anställda och omsätter drygt 71 miljarder kronor.

Utifrån en i vissa delar oklar rollfördelning mellan berörda myndigheter, och delvis överlappande ansvarsområden, ville regeringen skapa en ny myndighetsstruktur på högskoleområdet som skiljde på de granskande och främjande uppdragen. I januari 2013 bildades därför Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) efter en sammanslagning av verksamheterna vid Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK).

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om den nya organiseringen är ändamålsenlig. Granskningen ska bland annat fokusera på om samordning och rollfördelning mellan UHR och UKÄ fungerar som det var tänkt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 29 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?