Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen i det kommunala utjämningssystemet är avgörande för att kommunerna och landstingen ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Riksrevisionen granskar nu om systemet har bieffekter som påverkar kommunernas tillväxt negativt, och i så fall hur mycket.

Sedlar i hög på bord i olika valörer.

Foto: Depiction

Kommuner och landsting i Sverige har vitt skilda förutsättningar att bedriva den verksamhet de är ålagda, och därför har det kommunala utjämningssystemet skapats.

Ett antal studier har pekat på riskerna med att utjämningssystemets kanske viktigaste komponent, inkomstutjämningen, leder till bieffekter som påverkar kommunernas tillväxt negativt.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Syftet med granskningen är att ta reda på om inkomstutjämningen bidrar till statens mål för de allmänna bidragen till kommuner som det är tänkt, eller om den har de bieffekter som tidigare studier antytt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

I Sverige ska kommunerna ha samma förutsättningar att erbjuda sina invånare likvärdig service. För att detta ska vara möjligt finns det kommunala utjämningssystemet som bland annat innebär att alla kommuner och landsting garanteras i stort sett lika stora skatteinkomster per invånare.

Såsom systemet är konstruerat finns det risk för bieffekter som påverkar tillväxten negativt. Detta grundar sig i att inkomstutjämningen minskar kommunernas incitament att generera ekonomisk tillväxt eftersom en ökning i den egna skattebasen innebär att utjämningen ger mindre bidrag eller högre avgift – så att inkomstökningen netto nästintill uteblir. Dessutom riskerar inkomstutjämningen att påverka kommunernas val av skattesats.

Syfte

Syftet är att granska om inkomstutjämningen är utformad i enlighet med statens mål för de allmänna bidragen till kommuner, eller om utjämningen har bieffekter som påverkar kommunernas tillväxt negativt.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 juli 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?