Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar arbetet mot otillåten spridning av nationella prov

Nationella prov i skolan används som ett stöd vid betygsättning. Det har vid upprepade tillfällen hänt att nationella prov i förväg läckt ut och spridits bland elever. Riksrevisionen granskar nu Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov.

Skolelev som skriver prov, detalj.

Foto: Plainpicture

Trots ansträngningar att förhindra den otillåtna spridningen av nationella prov har problemet vuxit i omfattning. Bara under våren 2018 har flera prov läckt ut i förväg och i sex fall har proven blivit så spridda att Skolverket rekommenderat skolorna att använda ersättningsprov.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Läckorna riskerar att skada de nationella provens legitimitet och i förlängningen även förtroendet för betygsättningen. Den återkommande spridningen gör att det finns skäl att granska hur Skolverket och Skolinspektionen arbetar för att motverka detta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

De nationella proven är obligatoriska i vissa ämnen i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i vissa kurser i gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning. Syftet är att stödja betygsättningen.

Uppgifter i nationella prov omfattas av sekretess både innan de genomförs och efteråt då proven kan komma att återanvändas av Skolverket. Skolverket utvecklar proven och tar fram föreskrifter för hur skolorna ska hantera och genomföra dem. Skolinspektionen har möjlighet att utöva tillsyn över skolornas hantering.

Med anledning av att vissa prov har läckt ut i förtid förtydligade Skolverket 2017 skolornas hantering. Trots det har den otillåtna spridningen fortsatt.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Skolverkets och Skolinspektionens arbetsprocesser mot otillåten spridning av nationella prov är effektiva och ändamålsenliga.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?