Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen inleder samarbete med Afghanistan

Riksrevisionen har riksdagens uppdrag att bedriva internationellt utvecklingssamarbete inom revisionsområdet. Riksrevisionen inleder nu samarbete med den afghanska revisionsmyndigheten, för att stärka dess kompetens och kapacitet.

Afghanistans riksrevisor Mohammad Sharif Sharifi och  chefen för Riksrevisionens internationella avdelning Magnus Lindell skakar hand.

Afghanistans riksrevisor Mohammad Sharif Sharifi och chefen för Riksrevisionens internationella avdelning Magnus Lindell.

I går undertecknade Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet, och Mohammad Sharif Sharifi, riksrevisor i Afghanistan, ett samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020.

Projektet syftar till att ge institutionellt stöd till utvecklingen av Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA), och därmed göra det möjligt för SAOA att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

Magnus Lindell, porträtt.

– SAOA har ett lagstadgat oberoende men verkar i en komplex miljö med stora utmaningar. Projektet ska bidra till utveckling av såväl det revisionella arbetet som av institutionen i sin helhet, säger Magnus Lindell.

Mohammad Sharif Sharifi, porträtt.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu har ett samarbetsavtal med den svenska Riksrevisionen och de möjligheter till förbättrad kvalitet på vårt revisionsarbete som det förhoppningsvis kommer att leda till, säger Mohammad Sharif Sharifi.

Säkerhetsläget i Afghanistan innebär att utbildningar och workshops kommer att genomföras i tredje land, och att mellanliggande coachningstillfällen sker via Skype eller liknande.

– Det här projektet blir en ovanligt spännande utmaning som innebär att vi behöver utveckla nya arbetsformer, inte minst när det gäller möten och kommunikation. Vi har redan fått erfara hur svårt det är för de afghanska delegationerna att få visum till andra länder, Sverige inkluderat, säger Magnus Lindell.

Riksrevisionens internationella uppdrag

I Riksrevisionens uppdrag ingår att företräda Sverige som nationellt revisionsorgan, samt att bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Syftet är att stödja utvecklingen av oberoende och professionella nationella revisionsorgan, bidra till utvecklingen av demokrati samt stärka parlamentens kontrollmakt i samarbetsländerna. Inriktningen följer svensk biståndspolitik och internationell praxis. Förutom det nya samarbetet med Afghanistan samarbetar Riksrevisionen med revisionsmyndigheter i Afrika, på Västra Balkan och i Asien.

Läs mer om Riksrevisionens internationella uppdrag

Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA)

SAOA:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2012, där även riksrevisorns oberoende ställning garanteras. Riksrevisorns mandat sträcker sig över 6 år. SAOA har ett brett och starkt mandat. Myndigheten ska granska all verksamhet på central och lokal nivå som har offentlig finansiering, samt har rätt att självständigt planera, välja inriktning och genomföra sin revision samt att få ta del av den information och dokumentation som granskningsobjekten har.

SAOA har ett mer begränsat finansiellt och administrativt oberoende. I dessa delar är man fortfarande underordnad statstjänstemannalagen som innebär att befattningar, tjänstetillsättning och lönesättning delvis ligger utanför SAOA:s egen kontroll.

 

För media

Högupplöst bild

Afghanistans riksrevisor Mohammad Sharif Sharifi och chefen för Riksrevisionens internationella avdelning Magnus Lindell skakar hand.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 29 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?