Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Risk för icke likformiga bedömningar vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

För att öka likformigheten vid bedömning av sjukskrivning bör Försäkringskassans användning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet förbättras på flera områden, bland annat när det gäller personer med flera sjukdomar.

Kvinna tar sig åt huvudet, kontorsmiljö, öppet landskap.

Foto: Caiaimage

För att en sjukskriven person ska kunna beviljas sjukpenning ska Försäkringskassan utreda ärendet och pröva den sjukes arbetsförmåga.

Till sin hjälp har handläggaren det så kallade försäkringsmedicinska beslutsstödet, som tagits fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Beslutsstödet innehåller bland annat rekommendationer om längder på sjukskrivningstider för olika diagnoser, och syftet är att öka rättssäkerheten och likformigheten.

Riksrevisionen har granskat hur Försäkringskassans handläggning fungerar vid psykisk ohälsa, med fokus på användningen av det försäkringsmedicinska beslutsstödets vägledning vid sjukskrivning.

Daniel Melén, porträtt.

– Vi ville undersöka om de rekommenderade sjukskrivningstiderna användes likformigt av Försäkringskassan och om användningen har varit förutsebar för de försäkrade, säger Daniel Melén, projektledare för granskningen.

Granskningen visar bland annat att handläggare på Försäkringskassan har svårt att använda det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid samsjuklighet, det vill säga när den sjuke har diagnosticerats med två olika sjukdomar som i värsta fall interagerar på ett sätt som riskerar att förlänga tiden för läkning eller behandling.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Dessutom visar granskningen att beslutsstödet inte alltid används på ett förutsebart och enhetligt sätt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan och Socialstyrelsen att se över huruvida beslutstödet används likformigt, bland annat när det gäller samsjuklighet.

Riksrevisionen rekommenderar dessutom regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i gemensamt uppdrag att kontinuerligt följa upp och utvärdera beslutsstödet och användningen av det.

Tidigare rapport om sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Granskningen är den andra av två som rör sjukskrivningsprocessen vid psykisk ohälsa. Den första rapporten handlade om primärvårdsläkares förutsättningar att bedöma arbetsförmåga och publicerades 15 maj 2018.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?