Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen inleder samarbete med Liberia

Riksrevisionen har ingått samarbetsavtal med den nationella revisionsmyndigheten i Liberia. Syftet är bland annat att bistå Liberia med att stärka den finansiella revisionen och motverka korruption.

Yusador S Gaye, Liberias riksrevisor och Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella avdelning.

Yusador S Gaye, Liberias riksrevisor och Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella avdelning.

Idag undertecknade Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella avdelning, och Yusador S Gaye, Liberias riksrevisor, ett samarbetsavtal som sträcker sig till och med år 2020.

Syftet är att ge stöd till utvecklingen av General Auditing Commission of Liberia (GAC), framförallt när det gäller den finansiella revisionen och revision med fokus på regelefterlevnad. Stödet omfattar även uppbyggnad av ett kvalitetssystem.

– Riksrevisionens insatser i Liberia kommer att ske i samarbete med det pågående utvecklingssamarbetet mellan EU och Liberias revisionsmyndighet. Vårt projekt förstärker de insatser som redan planerats, säger Magnus Lindell.

Liberia är ett prioriterat land i svenskt bistånd. Den nuvarande svenska landstrategin gäller fram till 2020.

– GAC:s uppdrag är att granska om skattepengar och andra medel används effektivt och enligt reglerna. Riksrevisionens stöd innebär att vi nu kan kunna utveckla det arbetet snabbare än vad som annars hade varit möjligt, säger Yusador S Gaye.

Riksrevisionens internationella uppdrag

I Riksrevisionens uppdrag ingår att företräda Sverige som det nationella revisionsorganet, samt att bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Syftet är att stödja utvecklingen av oberoende och professionella nationella revisionsorgan, bidra till utvecklingen av demokrati samt stärka parlamentens kontrollmakt i samarbetsländerna. Inriktningen följer svensk biståndspolitik och internationell praxis. Förutom det nya samarbetet med Liberia samarbetar Riksrevisionen med revisionsmyndigheter i Afrika, på Västra Balkan och i Asien.

Läs mer om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

General Auditing Commission of Liberia (GAC)

GAC:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2014, och riksrevisorn utses på sju år. GAC:s mandat omfattar finansiell revision, effektivitetsrevision och regelefterlevnadsrevision. Lagstiftningen ger även GAC möjlighet att självständigt rekrytera personal, vilket ökar oberoendet.

För media

Högupplöst bild

Yusador S Gaye, Liberias riksrevisor och Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella avdelning.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?