Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tillförlitligheten i officiell statistik hotas av brister i kommunal redovisning och inrapportering

Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används för att utforma finanspolitiken. Riksrevisionen rekommenderar därför en skärpning av kontroller och rutiner när informationen samlas in av SCB.

Två personer arbetar vid dator.

Foto: Hans Bjurling

Räkenskapssammandraget är statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling. Räkenskapssammandraget ligger bland annat till grund för nationalräkenskaperna, som i sin tur utgör ett centralt underlag för finanspolitiken.

Statistiska centralbyrån (SCB), som ansvarar för att ta fram Räkenskapssammandraget, har alltid bedömt att tillförlitligheten är hög – men har inte säkerställt att det stämmer. Riksrevisionens granskning visar nu att tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget hotas av brister i kommunernas årsredovisningar och av fel i inrapporteringen till SCB.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Vi har sett oväntat många fel i kommunernas överföring av uppgifter från sina årsredovisningar till Räkenskapssammandraget. Problemen på det här området är större än vad som tidigare har varit känt, säger Helena Lindberg, riksrevisor.

En del av de brister som konstaterats i kommunernas redovisning orsakas av att kommuner på olika sätt ger en mer önskvärd bild av sin ekonomiska situation och utveckling än vad som egentligen är fallet. Riksrevisionen konstaterar att sådan resultatjustering har haft en påtaglig inverkan på resultatet av kommunernas samlade redovisning.

Lasse Einarsson, porträtt.

– Överföringsproblem och resultatjustering utgör tillsammans ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget. Sannolikt har detta lett till negativa konsekvenser för de aktörer som använder uppgifter från Räkenskapssammandraget, säger Lasse Einarsson, projektledare för granskningen.

Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan till exempel påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. Det betyder också att politiker, journalister och kommuninvånare får svårare att följa enskilda kommuners reella ekonomiska utveckling.

Bland annat för att minska kommunernas incitament till resultatjustering ändrades kommunallagen 2012 så att kommunerna under goda ekonomiska tider kan avsätta medel i så kallade resultatutjämningsreserver.

– Majoriteten av kommunerna har visserligen använt sig av dessa reserver men det har inte minskat förekomsten av resultatjustering. Resultatutjämningsreserver verkar inte ha kommit åt det här problemet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar i korthet SCB att:

  • stärka de interna kontrollerna i Räkenskapssammandraget,
  • vidta åtgärder för extern granskning av kommuners inrapportering, samt
  • återinföra kassaflödesanalysen i Räkenskapssammandraget så det går att följa upp effekten av resultatutjämningsreserverna.

Rapporten Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig? (RiR 2018:23) är den andra av två om tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget. Den första, Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga? (RiR 2018:7), publicerades i mars 2018.

Om räkenskapssammandraget

Varje svensk kommun laddar årligen ner en stor Excelblankett från Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats, fyller i uppgifter om årets intäkter och kostnader och skickar filen till SCB. Detta underlag kallas för Räkenskapssammandraget och utgör statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Resultat- och balansräkningen i Räkenskapssammandraget ligger till grund för nationalräkenskaperna, som i sin tur utgör ett centralt underlag för regeringens finanspolitik. Uppgifterna används i regeringens budgetpropositioner men även för finansiella nyckeltal och inrapportering till EU:s statistikorgan Eurostat.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?