Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar regeringens styrning på kulturområdet

Kulturområdet präglas av ett ovanligt stort antal små myndigheter och en mångfald av associationsformer: myndigheter, stiftelser, bolag samt ekonomiska och ideella föreningar. Riksrevisionen granskar nu om regeringens styrning är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Staty utanför entrén till Dramaten i Stockholm, detalj.

Foto: Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Regeringens styrning av kulturområdet möter ett antal utmaningar av olika karaktär. Granskningen ska svara på om styrningen lever upp till de krav som riksdagen ställer, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Den statliga kulturbudgeten uppgår 2018 till 8,3 miljarder kronor. I Regeringskansliet är det Kulturdepartementet som handlägger frågor inom kulturområdet. Jämfört med andra politikområden utmärker sig kulturområdet genom att vara ett förhållandevis ungt politikområde, där flera av områdets institutioner skapades långt innan det formades någon mer sammanhållen offentlig politik med medföljande styrningsambitioner. Delvis som en konsekvens av områdets långa tillkomsthistoria kännetecknas det också av en mångfald av associationsformer. Det finns dels en risk att det blir skillnader i den uppmärksamhet som ägnas enskilda myndigheter och institutioner, dels att lämpliga former för styrning av institutionerna inte används.

Kulturområdet karaktäriseras också av en mycket stark autonominorm, och av en relativt detaljerad styrning i fråga om ändamål och mottagare av medel.

Syfte

Riksrevisionen ska granska om regeringens styrning av myndigheter och institutioner inom kulturområdet är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?