Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Oklara effekter av investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Det stöd som givits för att bygga särskilda boenden för äldre har inte varit ändamålsenligt utformat. Problemet har sedan förts vidare till ett nytt stöd som betalas ut sedan 2016, visar Riksrevisionens senaste granskning. Det nya stödet har ingen bortre tidsgräns.

Personal stöttar äldre man på väg genom korridor på äldreboende.

Foto: Maskot

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som betalas ut sedan 2016.

Stödet syftade till att stimulera till fler platser i särskilda boenden för äldre, samt till att stärka äldreomsorgen i stort. Investeringsstödet betalades ut till byggherrar som genom nybyggnation eller ombyggnation skulle bidra till att antalet särskilda boenden för äldre ökade. Totalt betalades 1,5 miljarder kronor ut under de aktuella åren.

Granskningen visar att stödet var behäftat med flera brister, varav en av de största är att det inte går att mäta effekterna av det. Det finns kunskap om hur många platser som tillkom under den aktuella tiden, men eftersom det saknas information om hur många platser som samtidigt avvecklades är nettotillskottet okänt.

Dessutom är det inte möjligt att avgöra hur många av de platser som tillkom under stödperioden som skulle ha byggts även utan investeringsstödet.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Den finansiella utmaningen för kommunerna var inte själva byggandet av äldreboenden, utan driften av dem. Risken är därför stor att stödet finansierade boenden som skulle ha byggts ändå, men som nu uppfördes med bättre ekonomiska marginaler för byggherren, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens granskning visar också att de huvudskäl som angavs för stödet vilade på svag grund, då få kommuner rapporterade brist på platser. Dessutom hade de uppföljningar och utvärderingar som gjorts av investeringsstöd som metod för att lösa bostadsbrist endast visat på osäkra resultat.

– Det är i det sammanhanget anmärkningsvärt att det nya stöd som infördes 2016, och som saknar bortre tidsgräns, har samma grundkonstruktion. Regeringen har fortfarande inte utformat stödet så att det går att ta reda på om det leder till fler platser i särskilda boenden, säger Helena Lindberg.

Förutom att leda till fler platser på särskilda boenden var investeringsstödet en del av en större satsning på äldreomsorgen i stort. Riksrevisionen konstaterar dock att den ensidiga utformningen gjorde att inte alla kommuner kunde ta del av stödet.

Cecilia Dittmer, portätt

– Olika kommuner har olika utmaningar när det gäller äldreomsorgen, där antal platser i särskilda boenden bara är en. Det är därför sannolikt mer effektivt att kommunerna får ett mer generellt stöd som kan anpassas efter varje kommuns specifika behov, säger Cecilia Dittmer, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?