Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet

Sverige har högt ställda mål när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter samtidigt som informationssäkerheten ska beaktas. Riksrevisionen granskar nu om föråldrade it-system hotar statsförvaltningens digitalisering, samt hur regeringen och ansvariga myndigheter hanterar detta.

Händer/fingrar som arbetar vid tangentbord, detalj.

Foto: Caiaimage

Digitaliseringen av den svenska statsförvaltningen sker inte i den takt och omfattning som eftersträvas. Samtidigt visar internationella studier att föråldrade it-system kan vara en bidragande orsak till långsam digitaliseringstakt och brister i informationssäkerhet.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Det saknas övergripande kunskap på området. Därför kommer vi att kartlägga förekomsten av föråldrade it-system och undersöka hur myndigheter arbetar med problematiken, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om målsättningen att Sverige ska vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Tanken är att digitaliseringen ska bidra till att uppnå andra prioriterade mål som rör till exempel arbetslöshet, skolresultat och klimatpåverkande utsläpp.

Denna målsättning möter dock ett antal utmaningar. Bland annat har Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterat att de flesta myndigheter ”befinner sig på en relativt låg mognadsnivå vad gäller digitalisering” samt att ”i princip hela den offentliga sektorn behöver göra ett kompetenslyft för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.” Enligt ESV präglas dessutom styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering av kortsiktighet, decentralisering och frivillig samverkan mellan myndigheter

Den brittiska revisionsmyndigheten National Audit Office (NAO) har varnat för att myndigheterna i Storbritannien till stora delar är beroende av föråldrade it-system och att dessa är förenade med risker gällande informationssäkerhet och effektivitet. Riksrevisionens motsvarighet i USA, United States Goverment Accountability Office (GAO), har konstaterat att samma sak gäller för USA. Riksrevisionen bedömer att dessa slutsatser sannolikt är relevanta även för Sverige.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka förekomsten av föråldrade eller utdaterade it-system i statsförvaltningen samt hur myndigheterna och regeringen hanterat dessa system för att uppnå en informationssäkrad digitalisering.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 25 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?