Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Goda resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Riksrevisionens internationella arbete har bidragit till stärkta revisionsmyndigheter och förbättrade förutsättningar för ansvarsutkrävande, visar en ny rapport. I ökad utsträckning fokuseras arbetet nu på att stödja revisionsmyndigheter i bräckliga stater och unga demokratier.

Kenyas huvudstad Nairobi flygfoto med omslag av Riksrevisionens uppföljningsrapport ovanpå.

Nairobi, Kenya, ett av de länder med vilket Riksrevisionen har ett pågående utvecklingssamarbete. Foto: Cultura Creative

Ett av Riksrevisionens uppdrag är att bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Syftet är att i utvecklingsländer stödja utvecklingen av oberoende och professionella revisionsorgan, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Den sammanställning av externa utvärderingar och egna bedömningar som idag överlämnas till riksdagen visar att Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete i huvudsak fungerar väl och når sina mål.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Tillväxt och demokratiutveckling kan inte ske utan en effektiv statsförvaltning och klok resursanvändning. Transparens och ansvarsutkrävande behövs för att främja ett effektivt utnyttjande av statliga medel och motverka korruption. Allt detta förutsätter fungerande revisionsmyndigheter, och där gör vårt internationella utvecklingssamarbete stor nytta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Av rapporten framgår bland annat att framsteg gjorts i samtliga samarbetsländer. Det gäller till exempel revisionsmyndigheterna i:

  • Bosnien och Hercegovina, som nu publicerar granskningsrapporter av god kvalitet,
  • Georgien, som utvecklats från en traditionell kontroll- och inspektionsbaserad verksamhet till en modern revisionsmyndighet,
  • Kambodja, som ökat sin förmåga att genomföra granskningar i enlighet med internationella revisionsstandarder.
  • Palestina, som utvecklat sin effektivitetsrevision och personalens kunskaper,
  • Tanzania, som nu har egen kapacitet att introducera nya medarbetare i yrket, och
  • Uganda, som förstärkt sitt kommunikationsarbete och gjort sina rapporter mer tillgängliga.

– Riksrevisionens främsta styrka är våra expertkunskaper i det revisionella arbetet. När våra revisorer direkt på plats diskuterar komplexa frågor med kolleger i samarbetsländerna sker en kunskapsöverföring som är nästintill ovärderlig, säger Helena Lindberg.

Riksrevisionen har successivt ökat fokus i det internationella utvecklingssamarbetet mot samarbete med revisionsmyndigheter i bräckliga länder och unga demokratier. De projekt som under 2018 har inletts med revisionsmyndigheterna i Afghanistan och Liberia är exempel på denna förändring.

– Många av våra samarbetspartners är svaga organisationer i politiskt komplexa och turbulenta miljöer. Detta är extra tydligt i länder som Afghanistan och Liberia. Vi är medvetna om de risker och svårigheter som det innebär men bedömer att det är just i dessa miljöer som våra resurser kan göra störst nytta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete sker på uppdrag av riksdagen, utifrån de krav som formulerats i Riksrevisionens instruktion.

För närvarande har Riksrevisionen samarbete med revisionsmyndigheter i Afghanistan, Georgien, Kambodja, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Uganda. Dessutom deltar Riksrevisionen i regionala samarbeten i engelskspråkiga Afrika, i Asien och på Västra Balkan.

Det övergripande syftet är att stötta de nationella revisionsmyndigheterna i att arbeta enligt de internationella revisionsstandarder som etablerats, för att på så sätt bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 15 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?