Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar skapandet av regionala exportcentra

För att förbättra förutsättningarna för ökad export instiftade regeringen 2016/2017 sex regionala exportcentra. Insatsen utvidgas nu till samtliga 21 län. Riksrevisionen granskar om inrättandet av regionala exportcentra skett effektivt, och om regeringen rapporterar till riksdagen om inrättandet av regionala exportcentra med fokus på uppnådda resultat.

Truck lastar container i lagerbyggnad.

Foto: Nixon Johansen Cáceres

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Riksdagen har tidigare givit uttryck för behovet av uppföljning och resultatredovisning av de exportfrämjande insatserna. Granskningen kommer bland annat att undersöka om regeringens exportstrategi följer riksdagens intentioner, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Sverige är ett exportberoende land och svensk export motsvarar cirka 45 procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt är det endast cirka 10 procent av de svenska företagen som exporterar, och den genomsnittliga årliga exportförmågan har minskat de senaste 15 åren.

Genom regeringens exportstrategi har insatser inom 22 områden initierats. Regionala exportcentra är en av de insatser som omfattar flest aktörer och flest aktiviteter. Målet för insatsen är att varje företag ska få kontakt med ”rätt” person i ”rätt” organisation med sin fråga eller sitt problem inom 24 timmar, enligt principen ”en dörr in”.

Denna insats har inledningsvis omfattat sex län (Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västerbotten), ytterligare två regionala exportcentra inrättades 2017 och sex hittills under 2018. Tanken är att samtliga 21 län i landet ska ingå i satsningen.

Syfte

Det övergripande syftet är att undersöka om inrättandet av regionala exportcentra skett effektivt så att bland annat förutsättningar för en systematisk effektutvärdering skapats och om regeringen rapporterar till riksdagen om inrättandet av regionala exportcentra med fokus på uppnådda resultat.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i januari 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?