Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionens nya granskningsplan

Riksrevisionens granskningsplan för det kommande året är nu klar. Förutom de statliga finanserna kommer verksamheten att fokusera på risker kopplade till statens styrning och uppföljning, organisering och ansvar samt bemanning och kompetens.

Riksrevisionens kontor i Stockholm, fasad.

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Idag presenteras inriktningen för Riksrevisionens granskningar det kommande året. Granskningsplanen utgår från en övergripande omvärlds- och riskanalys av den statliga verksamheten, där risk för brister inom fyra områden har identifierats som allra viktigast för Riksrevisionens uppdrag. Det är statens

  • styrning och uppföljning,
  • organisering och ansvar,
  • bemanning och kompetens, samt
  • de statliga finanserna
Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Våra granskningar ska vara relevanta och bidra till god resursanvändning och effektiv förvaltning. Detta kommer att underlättas av att vi nu ännu tydligare fokuserar på huvudsakliga risker i staten, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Effektivitetsrevision

Även inom effektivitetsrevisionen har de fyra huvudområdena brutits ned i konkreta inriktningar som granskningarna kommer att fokusera på. Det handlar till exempel om tillsyn och kontroll, förtroendeskadliga händelser, bristande digitalisering, mottagande och integration samt upphandling.

– Effektivitetsrevisionen ska göra breda granskningar av betydelsefulla samhällsfrågor. Utifrån granskningsplanen kommer vi att prioritera områden som har stor betydelse för människor och det statliga åtagandet, har stor påverkan på statsbudgeten, innebär offentligfinansiella risker eller är principiellt viktiga, säger Mikael Halápi, chef för effektivitetsrevisionen.

Årlig revision

Riksrevisionens årliga revision granskar cirka 230 statliga myndigheters årsredovisningar. I riskanalyserna på de enskilda revisionsuppdragen kommer vi bland annat att bedöma om det finns brister när det gäller avgiftsfinansiering, transfereringar, anslagsanvändning, förebyggande av oegentligheter och kompetensförsörjning.

– Vi kommer även att fortsätta att utveckla vår verksamhet när det till exempel gäller bedömning och hantering av olika typer av risker samt utreda om det finns anledning att bredda vår granskning av hur väl myndighetsledningarna följer regler och beslut, säger Viveca Norman, tillförordnad chef för den årliga revisionen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?