Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar styrningen av rättskedjan

Den så kallade rättskedjan består av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Hur en enskild myndighet styrs påverkar ofta kedjans övriga aktörer. Riksrevisionen granskar nu om styrningen av myndigheterna i rättskedjan har ett tillräckligt tydligt helhetsperspektiv.

Domarklubba på bord i rättssal.

Foto: Hasse Bengtsson

Granskningen har initierats efter signaler om brister i samordningen av myndigheterna som ingår i rättskedjan, till exempel att förstärkningar i ett led skapar problem i andra led av kedjan.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Granskningen kommer bland annat att undersöka om strukturer och rutiner skapar förutsättningar för avstämning inom Justitiedepartementet, mellan departementet och de ansvariga myndigheterna, samt mellan myndigheterna, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdagens mål för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

En förutsättning för dessa är en väl fungerande och effektiv rättskedja, som omfattar polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Dessa myndigheter sorterar under Justitiedepartementet, och har för 2018 ett totalt anslag på ca 42 miljarder.

Myndigheterna inom rättskedjan påverkas av varandras arbete och är delvis beroende av varandra för att kunna genomföra sina uppdrag. Det gör att satsningar, uppdrag eller reformer för en myndighet även kan påverka andra myndigheter i kedjan.

Det finns indikationer på att styrningen av dessa myndigheter inte alltid tagit hänsyn till dessa kedjereaktioner, och samverkan inte alltid fungerat optimalt.

Syfte

Granskningens syfte är bland annat att undersöka om regeringen, Regeringskansliet och de berörda myndigheterna i sin styrning har haft ett helhetsperspektiv på rättskedjan. Granskningen kommer särskilt fokusera på resursfördelning och prioriteringar.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?